Go to main navigation
ChristianAid_TaxStunt_2dec2014_4429.jpg

Aktivister från den brittiska biståndsorganisationen Christian Aid demonstrerar mot skatteflykt i London, Storbritannien, i december 2014

Foto: Christian Aid

Ny rapport: Sverige smiter i skatteflyktsfrågan

Sverige har det senaste året inte gjort tillräckligt mycket för att förebygga skatteflykt. Det skriver en rad europeiska biståndsorganisationer, bland andra Forum Syd, i en ny rapport, som också gör gällande att EU som helhet står och stampar på samma ställe.

Enligt Emelie Aho, policyrådgivare Forum Syd, visar den nya rapporten 50 shades of tax dodging att Europeiska unionen (EU) och medlemsländerna, även Sverige, gjort alldeles för lite för att stoppa skatteflykt.

– Den här rapporten granskar vad regeringen har gjort sedan förra året, och det vi kan se är att mycket lite har hänt sedan den röd-gröna regeringen hamnade i regeringsställning, säger Emelie Aho.

Regeringen agerar inte

Det senaste året har den svenska regeringen vid flera tillfällen framhävt att skatteflyktsfrågan är högt prioriterad. De har även bjudit in till seminarier och dialog med civilsamhällesorganisationer kring skatteflyktsfrågan, men enligt rapporten har det hittills mest handlat om ord och mindre om att agera.

– Både finansminister Magdalena Andersson och biståndsminister Isabella Lövin säger att skatteflykt är något de uppmärksammar, men hittills har uppmärksamheten bara varit retorisk. Det finns ingen action. Nu har de suttit i regeringsställning i ett år och det är dags att börja visa på handling, säger Emelie Aho.

Vill se ökad transparens

Framförallt efterfrågar rapporten att svenska företag ska bli bättre på att redovisa sin finansiella omsättning i varje land som de är verksamma i. I rapporten framgår att endast 3 av 100 svenska företag använder sig av någon form av land för land-redovisning.

Rapporten ställer sig även kritisk till att Sverige väljer att följa riktlinjerna som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har fastställt i sitt projekt BEPS som ska motverka skatteflykt. Bland annat gör riktlinjerna gällande att bara företag med stor omsättning ska behöva redovisa sin omsättning i vart och ett av de länder som de är verksamma i. Enligt rapporten skulle 56 svenska företag omfattas av de nuvarande riktlinjerna.

– Som det ser ut nu är det bara företag som omsätter mer än 750 miljoner euro som behöver redovisa på det här sättet, men det är inte många svenska företag som omsätter så mycket. Det gör att Sverige missar en möjlighet till ökad transparens, vilket är synd, säger Emelie Aho.

EU-kommissionen bromsar

50 shades-rapporten pekar också ut EU-kommissionen som en av de största bromsklossarna vad gäller skatteflyktsfrågan. Kommissionen anklagas för att motverka mer progressiva krafter i EU-parlamentet.

– Det har drivits igenom att banksektorn ska använda sig av land för land redovisning, men EU-parlamentet vill se att det även implementeras för andra sektorer. Det förslaget stoppas i nuläget av EU-konventionen, säger Emelie Aho.

Förödande för utvecklingsländer

– Skatteflykten är för många utvecklingsländer förödande. Pengarna som försvinner behövs till skola, vård, infrastruktur och till att bygga upp demokratiska system. Många länder hamnar även i en biståndsbubbla där investeringar görs, men pengarna försvinner, säger Emelie Aho.

Vid den stora internationella utvecklingsfinansieringskonferensen i Etiopien i somras lade 77 utvecklingsländer, G77-gruppen, fram ett förslag om ett mellanstatligt organ för att motverka skatteflykt. Som OmVärlden skrivit om tidigare stoppades förslaget av bland andra EU och medlemsländerna, däribland Sverige.

På Forum Syd menar man att Sverige och de andra EU-länderna borde ställa sig i skamvrån. Emelie Aho tycker Sverige ska ta på sig ledartröjan och stödja utvecklingsländerna så att de får större möjligheter att påverka i skatteflyktsfrågan.

Läs också: Global skatteflykt förövar 3,6 miljoner människor på sjukvård