Go to main navigation
Över 70 procent av jorden yta täcks av hav, men bara en procent av vattnen är skyddade.

Över 70 procent av jorden yta täcks av hav, men bara en procent av vattnen är skyddade. 

Foto: Marianela Jarroud/IPS

NYHET

Nya satsningar för att skydda världens hav

En stor del av mänsklighetens proteinintag kommer från fisk och skaldjur och tolv procent av jordens befolkning lever direkt eller indirekt av fiske eller annat vattenbruk. Förra veckan hölls i Chile ett internationellt stormöte om de stora hot som världens hav står inför.

Den internationella konferensen Our Ocean hölls i den chilenska hamnstaden Valparaíso och hade lockat över 500 deltagare från över 50 länder. Flera experter påpekade vid mötet att världens hav står inför en rad allvarliga hot - till följd av klimatförändringar, stora mängder plastavfall, illegalt fiske och försurning.

Chiles utrikesminister Heraldo Muñoz, som tillsammans med USA:s motsvarighet John Kerry var värd för mötet, meddelade vid konferensen att företrädare för en rad länder kommit överens om ett 80-tal olika projekt för att skydda världens hav. Satsningarna uppgår till ett värde av motsvarande 17 miljarder kronor.

I ett tal påpekade José Graziano da Silva, chef för FN:s livsmedelsorganisation, FAO, att friska världshav är en nyckelfråga om det ska gå att uppnå de nya hållbara utvecklingsmålen som världens ledare har kommit överens om, och som ska uppfyllas till år 2030.

-Vi kan inte fortsätta att använda vattenresurser som om de vore oändliga, sade Graziano da Silva.

Han påpekade samtidigt att en tredjedel av världens fiskebestånd är utsatta för överfiske.

-Vår planets hälsa och vår matsäkerhet är beroende av hur vi behandlar haven, sade Graziano da Silva.

Fisk är ett mycket viktigt och näringsriktigt livsmedel, i synnerhet för befolkningar som lider brist på viktiga vitaminer och mineraler. Enligt FAO är fisk den enskilt viktigaste proteinkällan för närmare en miljard människor, främst i den fattiga delen av världen. Dessutom är många miljontals människor i världen direkt eller indirekt beroende av inkomster från fisket.

Tre av världens största marina ekosystem ligger längs Sydamerikas kuster. Det största är Humboldtströmmen i Stilla havet som löper längs Sydamerikas västkust och som är en av världens mest produktiva marina ekosystem där närmare 20 procent av världens fiskfångster tas upp enligt FAO. Även på Atlantsidan finns två viktiga ekosystem, längs kusten utanför Argentina och Uruguay, samt utanför södra Brasilien.

Men dessa ekosystem är allvarligt hotade. Närmare åtta miljoner ton av plastprodukter dumpas varje år i världens hav, vilket leder till att enorma mängder fiskar och havsfåglar dör.

Av de 17 nya hållbara utvecklingsmålen handlar bara ett, nummer 14, om att skydda världens hav, sjöar och marina miljöer. Samtidigt är världshaven mycket viktiga för att exempelvis absorbera en stor del av världens koldioxidutsläpp. Därför är haven också mycket viktiga för att en rad andra mål ska kunna uppfyllas.

-I dag känner vi till den nära kopplingen mellan haven och klimatförändringarna, säger EU:s miljökommissionär Karmenu Vella till IPS.

Han menar att ett förbättrat skydd för världshaven bör vara en av de centrala frågorna vid FN:s stora klimatmöte i Paris i december.

Chiles utrikesminister Heraldo Muñoz säger att de löften som ett antal länder kom med i samband med mötet i Valparaíso är viktiga. Ett av dessa var att hans egen regering utlovade att skydda mer än en miljon kvadratkilometer hav, vilket innebär att området i fråga blir ett av de största skyddade marina miljöerna i världen. Där ingår ett skydd av över 700 000 kvadratkilometer runt Påskön, ett område där ett stort antal hotade djurarter lever.

Beslutet innebär samtidigt att Påsköns fem tusen invånare får rätten att fortsätta bedriva sitt småskaliga fiske för husbehov, medan det illegala rovfiske som bedrivs av båtar som bara besöker området ska bekämpas.

Text: Marianela Jarroud (IPS)