Go to main navigation
Pojkar i Aleppo, i Syrien, väntar på att fylla på vatten.

Unicef är en av de organisationer som jobbar i Syrien med inte enbart humanitärt bistånd. Här väntar ett par pojkar på vatten i Aleppo, i Syrien.

Foto: Alessio Romenzi/Unicef

nyhet

Organisationerna som kan få ta del av det långsiktiga Syrienbiståndet

En del av regeringens nya strategi för Syrienkrisen handlar om att jobba mer långsiktigt inne i Syrien. Bland de organisationer som kan verka mer än bara humanitärt i landet nämns Oxfam och Unicef, men även Kvinna till Kvinna, som Sida redan jobbar med i landet.

På Sida konstaterar Anders Frankenberg, chef för myndighetens enhet för Mellanöstern och Nordafrika, att de inte formellt fått mandat att börja jobba med strategin än. När det sker kommer en del av det arbete som idag görs inom ramen för demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien föras över till genomförandet av den nya strategin.

– Vi tänker arbeta med organisationer i Jordanien, Libanon, Turkiet såväl som inne i Syrien, när så är möjligt. När det gäller inne i Syrien så finns det organisationer som inte bara jobbar med humanitärt stöd, som vi kommer föra en dialog med. 

Flera tänkbara partnerorganisationer

Anders Frankenberg nämner Oxfam International och Unicef, som inte bara jobbar humanitärt i området. Redan idag arbetar Sida även med bland andra Arabs Human Rights Fund, Development for People and Nature Association, Euromed Feminist Initiative, Kvinna till Kvinna och International Media Support.

– De ger i sin tur stöd till syriska organisationer som då givetvis granskas och vi säkerställer att deras värderingar stämmer överens med Sveriges värderingar och det vi värnar om inom vår strategi.

Svårt jobba i Syrien

Att jobba med långsiktigt utvecklingsbistånd inne i Syrien är svårt, dels på grund av kriget, men även på grund av risken att biståndet blir en bricka i konflikten. Sverige kan anklagas för att stödja fel part.

Till Sveriges Radio Ekot säger Isabella Lövin att Sverige inte ska jobba direkt med Assad-regimen. När OmVärlden tidigare i år pratade med biståndsministerns politiskt sakkunnige, Gabriel Liljenström sa han ”att som situationen ser ut idag handlar det mest om att stödja grannländerna. Blir det möjligt ska vi kunna jobba i Syrien.”

1,7 miljoner kronor

I och med den nya strategin för Syrienkrisen ökar det svenska biståndet från idag 50 miljoner kronor till 340 miljoner kronor per år, de kommande fem åren. Strategin prioriterar skola, vård och sysselsättning, motverka könsrelaterat våld och att stärka civilsamhällesorganisationer och syriska medier.

Sveriges humanitära stöd till krisen ingår inte i strategin.

Text: Erik Halkjaer