Go to main navigation
ukraina-partibistand.jpg

Barrikader i Sloviansk, Ukraina under våren 2014. Foto: Aleksandr Sirota (CC BY-SA 3.0)

Partianknutet bistånd åter i blåsvädret

Aftonbladet avslöjar idag att Vänsterpartiets biståndsorganisation Vänsterns Internationella Forum (VIF) har skickat en kvarts miljon kronor i bistånd till en organisation som idag strider för den proryska-sidan i Ukraina. Viss del av pengarna ska ha gått till ett privat konto, vilket strider mot Sidas regler som säger att pengar ska betalas till juridiska personer.

Rättelse: OmVärlden beklagar fel som kom med i vårt nyhetsbrev angående den här nyheten. Den summa som VIF betalade en ukrainsk organisation var närmare en kvarts miljon kronor och organisationen stod vid tiden för utbetalningarna inte Ryssland nära i konflikten i Ukraina, eftersom konflikten vid tidpunkten ännu inte startat.

Enligt Aftonbladet betalade VIF under 2010-2012 ut 219 000 kr till organisationen Förenade Marxister, som 2011 blev Borotba. Aftonbladet har talat med Jakob Hedenskog på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) som beskriver Borotba som en rörelse som i samband med att konflikten i Ukraina tog fart förra året ställt sig på Rysslands sida.

En de av pengarna till Förenade Marxister/Borotba ska ha förts över till en kvinna som står Borotbaledaren Sergej Kiritjuk nära. De pengarna har nått henne via hennes privata bankkonto, vilket är emot Sidas regler. Kvinnan säger till Aftonbladet att Sergej Kiritjuk tog ut pengarna, men hon vet inte vad de använts till.

När OmVärlden ringer till VIF:s internationella sekreterare Joel Nilsson säger han att inga pengar betalats ut till Borotba sedan 2012.

– Vårt programavtal med Sida löpte mellan 2012 och 2014. I det avtalet ingick stöd till Ukraina, men vi avbröt vårt arbete där sista december 2012 eftersom det inte fanns de förutsättningar som behövdes för att fortsätta att arbeta med Borotba.

När det gäller det faktum att VIF fört över pengar till ett privatkonto säger Joel Nilsson att man fått tillbaka 14 000 euro.

– De resterande pengarna har vi redovisat för vår dåvarande revisionsbyrå PWC och sedan rapporterat till Sida.

Detta är inte första gången som de förekommer oklarheter och misstänkt förskingring i anknytning till de partianknutna biståndsorganisationerna. OmVärlden har vid ett par tidigare tillfällen rapporterat om liknande fall, bland annat hos Folkpartiets biståndsorganisation Swedish Liberal International Center (SILC). Även Centerns Internationella Stiftelse (CIS), Socialdemokraternas Olof Palmes Internationella Center och Kristdemoratiskt Internationellt Center (KIC) har de senaste åren varit föremål för oegentligheter.

Det partianknutna biståndet har granskats vid flera tillfällen genom åren. Så sent som i förra månaden presenterade Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) en rapport som lyfte problem som bristande kontroll och kvalitetssäkring, kritik som även lyfts i tidigare rapporter utan att mycket skett.

När OmVärlden söker Eva Lövgren, chef för Sidas enhet för demokrati och mänskliga rättigheter, sitter hon i möte och kan inte ta några frågor, men i ett kort mejl skriver hon:

”Vi kommer titta närmare på detta och ska ta upp det med VIF. Det finns planer på en ny strategi vad gäller de partianknutna organisationsstöden. Det är regeringen som har initiativet och vi väntar på deras nästa steg.”

När OmVärlden talade med Eva Lövgren i februari, angående EBA-rapporten och det faktum att få av rekommendationerna i tidigare rapporter kring det partiaknutna biståndet följts upp, sa hon “att Sida har tagit till sig av kritiken i de tidigare utvärderingarna och arbetar steg för steg med att stärka systemen.”

Varje år får de partianknutna biståndsorganisationerna 80 miljoner kronor, som fördelas enligt partiernas mandatfördelning i Riksdagen.

Text: Erik Halkjaer