Go to main navigation
haiti-radda-barnen-ikea.jpg

Trots samarbete med Ikea, för bland andra barn i Haiti, har Rädda Barnens insamling de senaste åren inte ökat i takt med andra större insamlingsorganisationer i Sverige.

Foto: Susan Warner (CC BY 3.0, bilden är beskuren)

NYHET

Rädda barnen och Svenska kyrkan halkar efter

Det går bra för de svenska insamlingsorganisationerna. På fyra år har mängden insamlade medel från allmänheten ökat med 29 procent. Det visar siffror från Frivilligorganisationernas insamlingsråd, men för bland andra Svenska kyrkan och Rädda barnen går det inte lika bra. "Det behöver analyseras", säger Rädda barnens insamlingschef Ann-Marie Bertilsdotter.

– Vi ser en ordentlig ökning. År 2011 samlade våra medlemmar in totalt 4,9 miljarder kronor. Förra året låg den siffran som det ser ut nu på 6,9 miljarder kronor, säger Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII).

Vissa halkar efter
Bland de största insamlingsorganisationerna märks en tydlig uppåtkurva. Världsnaturfonden (WWF) har fördubblat sin insamling sedan 2011, men vissa organisationer visar inte lika positiva resultat. En av dem är Svenska kyrkan som har ökat sin insamling med 4 procent under samma tidsperiod. Det är en utveckling som Eva Pérez Järnil, insamlingsansvarig på Svenska kyrkans enhet för insamling och engagemang, menar till stor del beror på omfattande omställningar i organisationen.

– Vi lämnade Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen år 2008 så nu försöker vi få in allt under Svenska kyrkans flagg istället. Vi har lyckats behålla en bra nivå, men det är först nu det känns som att vi börjar få vind i seglen, säger Eva Pérez Järnil.

Större konkurrens
En annan förklaring till att Svenska kyrkan inte förbättrat sitt resultat i samma utsträckning som andra organisationer menar Eva Pérez Järnil beror på ökad konkurrens.

– Det är en växande marknad och det är flera nya organisationer som etablerar sig i Sverige. Många organisationer är även fokuserade på en särskild fråga, till exempel frågor om barns rättigheter. Som givare kan det göra att det känns lätt att ge pengar, säger Eva Pérez Järnil.

Utreder lågt resultat
Till de fem största insamlingsorganisationerna hör Unicef, Cancerfonden, Läkare utan gränser, Rädda barnen och SOS Barnbyar. Rädda barnen är en av de organisationer som inte heller lyckats öka sin insamling i samma takt som genomsnittet. Ett resultat som enligt Ann-Marie Bertilsdotter, insamlingschef på Rädda barnen, har flera orsaker.

– En anledning är att vi arbetar med många olika frågor inom Rädda barnen. Vi har en bred och komplex verksamhet med både nationellt och internationellt fokus. Det kan ibland försvåra tydligheten i våra budskap, som i sin tur påverkar våra intäkter, säger Ann-Marie Bertilsdotter.

Pågående utredning
Orsakerna till Rädda barnens förhållandevis låga resultat är något som organisationen håller på att utreda. Analysen beräknas vara klar de närmaste veckorna.

– Det behöver analyseras och det ska bli intressant att se vilka slutsatser som kan dras, säger Ann-Marie Bertilsdotter.

Även Plan Sveriges och SOS Barnbyars insamlingar har ökat långt mindre än genomsnittet.

FRII sammanställer varje år insamlingsresultaten för sina 140 medlemsorganisationer. Siffrorna avser insamlade medel från allmänhet, företag, stiftelser och fonder samt övriga organisationer, inklusive Postkodlotteriet. Statliga medel ingår inte.

Text: Amanda Saveland

Fakta insamling

Procentuell förändring av insamlingsresultatet 2011-2014 för de tio största insamlingsorganisationerna 2011.

Världsnaturfonden (WWF) – 50 procent
Hjärt- och lungfonden – 40 procent
Cancerfonden – 32 procent
Läkare utan gränser – 29 procent
Röda korset – 29 procent
Unicef – 29 procent
SOS Barnbyar – 18 procent
Rädda barnen – 12 procent
Plan Sverige – 10 procent
Svenska kyrkan – 4 procent

Källa: FRII