Go to main navigation
ud-fasad.jpg

NYHET

Regeringen stödjer FN-organ med 4 miljarder

Efter tidigare kritik har regeringen nu fattat beslut om stöd till mulitlaterala biståndsorganisationer som FN och Internationella Idea. Utrikesdepartementet (UD) har tagit fram nya rutiner för hur biståndet ska hanteras. "Transparensen ökar", säger biståndsminister Isabella Lövin.

Det var i november förra året som UD:s hantering av det multilaterala stödet underkändes på flera punkter i en rapport från Riksrevisionen. Ytterligare kritik kom i en rapport i februari beställd av tidigare kabinettsekreteraren Frank Belfrage.

I våras gick också regeringen ut med en skrivelse till riksdagen med flera förändringar som ett svar på Riksrevisionens rekommendationer om tydligare redovisning.

– Riksrevisionen riktade kritik mot att hanteringen inte var tillräckligt transparent. Nu åtgärdar vi det, säger biståndsminister Isabella Lövin. Med de nya rutinerna kommer det att bli lättare att se hur besluten om kärnstödet fattas och följs upp. Eftersom besluten kommer att tas på regeringskansliet gör det också att transparensen ökar.

UD får ny vägledning

Enligt Isabella Lövin får UD en ny vägledning med rutiner och mallar som gör att hanteringen av kärnstödet är kvalitetssäkrad. Strategier och uppföljningar för respektive organisation ska samlas i årsakter.

UD fick bland annat kritik för att departementet under en period inte gjorde några bedömningar av de multilaterala organisationer som får stöd. Tjänstemännen väntade då på den tidigare regeringens biståndspolitiska plattform. Arbetet med bedömningar är nu återupptaget.

Utbetalningarna till organisationerna ligger i stort sett på samma nivå som under 2014. De sänkningar som gjorts i år beror på att regeringen varit tvungen att förhålla sig till den tidigare regeringens budget, men även på de avräkningar för flyktingmottagandet som regeringen gör.

Idea får fortsatt stöd

Bland de organisationer som finns med på listan som nu får stöd återfinns Internationella Idea, vars huvudkontor ligger i Stockholm. Som OmVärlden tidigare rapporterat har Idea särskilda privilegier från UD, vilket gör att organisationen inte behövt vara lika transparent med sina pengar som andra biståndsaktörer.

Från och med i har Idea ingått ett nytt avtal som gör att organisationen har ökade redovisningskrav på sig. De förändringarna som Idea genomfört har tagits emot väl av medlemsländerna och därför får organisationen i år bland annat 42, 6 miljoner kr av Sverige.

"Med ökande flyktingströmmar behövs FN"

Sverige är en av de största givarna till FN-organ och utvecklingsbanker, och en stor andel av bidragen ges just i form av organisationsstöd.

– FN-organisationerna har en viktig roll att spela särskilt nu med ökande flyktingströmmar och alltfler klimatrelaterade katastrofer. Då behövs organisationer som snabbt kan vara på plats och ge katastrofhjälp, säger Isabella Lövin. Därför är det också viktigt att vi förbättrar vårt arbete gentemot FN-organen och ökar öppenheten.

Text: Agneta Larsson