Go to main navigation
Ulrika Modéer

Ulrika Modéer

NYHET

Regeringen svarar på Arkelstens biståndskritik

I veckan som gick kritiserade Sofia Arkelsten (M) den rödgröna regeringens biståndspolitik, framför allt inom området sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Biståndsministerns statssekreterare Ulrika Modéer menar å sin sida att det är Moderaterna som är svaret skyldigt.

– Vi förstår inte riktigt vad Sofia Arkelsten talar om och med hänvisning till svaret till den riksdagsfråga som hon har ställt så har vi försäkrat henne om att vi inte duckar i de här motvindsfrågorna, utan tvärtom att vi inom ramen för det som vi benämner är en feministisk utrikespolitik har SRHR som ett fokusområde, säger Ulrika Modéer.

När OmVärlden pratade med Moderaternas biståndspolitiska talesperson, Sofia Arkelsten menade hon att det framgår att regeringen tycker att SRHR-frågorna är viktiga, men att det inte räcker. ”Ointresset är brutalt”, sa hon. Enligt henne lyser frågorna med sin frånvaro på papper och i ”våra underlag”.

Sverige orkar driva SRHR

– Sverige är ett av få länder som orkar driva de här frågorna och det måste vi fortsätta att göra, sa Sofia Arkelsten.

Ulrika Modéer säger å sin sida att det är precis vad hon själv, biståndsminister Isabella Lövin och statsminister Stefan Löfvén gör. Ulrika Modéer ska vid upprepade tillfällen i riksdagens utrikesutskott ha redogjort för vad regeringen gör när det gäller SRHR.

Statssekreteraren tar också som exempel de tal som både statsministern och biståndsministern höll vid den stora utvecklingsfinansieringskonferensen i Addis Abeba, i somras, och vid det senaste FN-mötet i New York där de nya hållbara utvecklingsmålen slogs fast. Talen, där vikten av att jobba med SRHR lyftes, finns filmade, påpekar Ulrika Modéer.

– Det här är väldigt tydligt i FN-förhandlingarna där vi har drivit frågorna först i EU, för att få till bättre progressiva positioner för att sedan kunna driva dem i FN-förhandlingarna, säger Ulrika Modéer.

Återspeglas i budgeten

Sofia Arkelsten har också reagerat över att de pengar som avsatts för SRHR-frågor i biståndsbudgeten för 2016 har minskat. Men Ulrika Modéer påpekar att regeringens fokus på SRHR återspeglas just i budgeten, bland annat genom antagna strategier, vilket redovisats i debattartiklar och ”i andra sammanhang”. Hon lyfter också Utrikesdepartementets kampanj Midwifes4all som ett annat exempel på aktivt arbete.

– Tvärtom så har vi ökat flera insatser genom både den tematiska strategin i södra Afrika och genom de stöd med de FN-organisationer som jobbar med frågan och vi jobbar med de i förhandlingar och har redogjort för det hemma och varit väldigt tydliga både i Addis och New York.

Ulrika Modéer tycker att det är Sofia Arkelsten som är svaret skyldig. Något som hon också menar att Moderaterna är i stort när det gäller finansieringen av FN:s gröna klimatfond.

Leva upp till Reinfeldts löfte

– Moderaterna har ju inte presenterat något tillskott i budgeten. Vi presenterade ett tillskott på 886 miljoner. Och då är min fråga till moderaterna och Sofia Arkelsten, hur ska de leva upp till Reinfeldts löfte i Köpenhamn där Sverige som EU-ordförande lovade additionella klimatpengar.

Miljöpartiet lovade inför valet att tillföra pengar till FN:s gröna klimatfond utan att beröra biståndsbudgeten, vilket man i budgeten för 2016 inte kunnat leva upp till. Moderaterna menade å sin sida inför valet att klimatfinansieringen kunde ske inom ramen för biståndet.

– Vi är jätteglada för att det blir debatt om biståndet, och det finns mycket att prata om, men jag hoppas att det kan vara en saklig debatt som driver saker framåt och inte står och stampar på samma ställe för vi behöver ett bättre bistånd, avslutar Ulrika Modéer. 

Text: Erik Halkjaer