Go to main navigation
sofia_1_webb_foto_fredrik_wennerlund.jpg

Foto: Fredrik Wennerlund

NYHET

Regeringen tar pengar från biståndet till FN:s gröna klimatfond

Efter att regeringen presenterat sin budgetproposition för 2016 röt moderaternas biståndspolitiska talesperson Sofia Arkelsten till. “Ointresset för SRHR-frågor är brutalt”, säger hon till OmVärlden och konstaterar samtidigt att regeringen slirar något när det gäller löftet att avsätta en procent av BNI till biståndet.

När Sofia Arkelsten läst budgetpropositionen reagerade hon över att det svenska stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) nästa år minskar med 88 miljoner kronor. Något som hon menar rimmar illa med att biståndsminister Isabella Lövin själv sagt att man vill satsa just på detta.

– I grunden håller de med om att SRHR-frågorna är viktiga, men i verkligheten är ointresset brutalt. I varje skriftligt papper så saknas SRHR. Visst när vi frågar så sägs det att det är viktigt, men det räcker inte. Sverige är ett av få länder som orkar driva de här frågorna och det måste vi fortsätta göra.

Pratar hellre arbetsmarknad

Som exempel på ointresset lyfter Sofia Arkelsten ett dialogmöte inför de nyligen avslutade förhandlingarna i FN:s generalförsamling. Enligt henne pratade ingen om SRHR, utan istället valda statsminister Stefan Löfven att prata om vikten av en fungerande arbetsmarknad.

– Jag känner en oro för att ingen tar de här frågorna på allvar. Jag har ställt en skriftlig fråga till Isabella Lövin, men inte fått något bra svar. SRHR nämns fortfarande inte i våra underlag, utan annat prioriteras.

Sofia Arkelsten har svårt att se någon större skillnad mellan den nuvarande regeringens och den tidigare regeringens biståndspolitik. Snarare då att regeringen inte lever upp till de löften man ställde inför valet.

Brutet löfte om enprocentmål

Av regeringens feministiska utrikespolitik ser Sofia Arkelsten inget som antyder att biståndspolitiken skulle vara annorlunda mot den tidigare regeringens fokus på jämställdhet. En något överraskande skillnad är enprocentmålet, Sveriges löfte om att avsätta en procent av BNI till biståndet. Före valet lovade Miljöpartiet att pengar till FN:s gröna klimatfond skulle räknas som additionella, alltså inte tas från biståndsbudgeten.

I ett skriftligt svar till Sofia Arkelstens fråga om enprocentmålet skriver biståndsminister Isabella Lövin att “biståndet motsvarar 1,02 procent av BNI enligt den beräkningsmodell som användes fram till september 2014 inom EU. Parallellt arbetar vi för att anpassa biståndsbudgeten till den nya beräkningsmodellen för BNI. Sverige ligger självklart kvar på höga nationella biståndsnivåer men procentsatsen sjunker av redovisningstekniska skäl.”

I sitt svar konstaterar biståndsministern, som också representerar Miljöpartiet, även att de 500 miljoner kronor som man lovat skulle tillföra FN:s gröna klimatfond, utan att belasta biståndsbudgeten nu ändå gör det, enligt den nya beräkningsmodellen för BNI. Hon skriver att ambitionen är att nå enprocentmålet innan mandatperiodens slut.

- Det är rätt så rimligt av den rödgröna regeringen och tack vare svaret på min fråga blev det äntligen mindre otydligt. Enprocentsmålet ska nås enligt det nya sättet att räkna under mandatperioden, men detta har inte kommunicerats på ett bra sätt. Det finns en svajighet i vad de beskriver som additionellt, alltså ett tillägg utanför biståndsramen, säger Sofia Arkelsten.

Miljöpartiet svarar

OmVärlden ringde upp Pernilla Stålhammar, miljöpartiets biståndspolitiska talesperson, som inför valet 2014 bland annat lovade att pengarna till gröna fonden skulle vara additionella.

– Det beror ju på vad man menar med additionella. De är ju det i den mening att det är nya fräscha pengar och öronmärkta för det här, och som ger Sverige ett gott förhandlingsläge inför klimatkonferensen i Paris.

Miljöpartiet lovade också att avräkningarna från biståndsbudgeten vad gäller flyktingmottagandet skulle tas bort.

– Vår politik står fast. Vi tycker inte att man ska behöva ställa utsatta personer mot varandra. Att då räkna av såhär mycket pengar från biståndsbudgeten är fortsatt fel. På Miljöpartiets kongress i somras antogs en motion om att MP kraftfullt ska verka för att avräkningar från biståndsbudgeten ska minskas snarast. Det arbetar vi för.

Text: Victoria Gillberg och Erik Halkjaer