Go to main navigation
remittering.jpg

Remitteringarna från migranter till anhöriga i hemländerna bidrar ofta till småföretagande och investeringar, som här där en småföretagare i Vientiane, i Laos, sätter in besparingar på en bank. 

Foto: Stanislas Fradelizi/Världsbanken

nyhet

Regeringen vet inte hur mycket migranter i Sverige skickar hem till anhöriga

Ingen vet exakt hur mycket pengar migranter i Sverige skickar till sina anhöriga i hemländerna. SCB säger 3-4 miljarder kronor och Världsbanken säger 32 miljarder. Samtidigt försvinner i genomsnitt 11 procent av pengarna i transaktionsavgifter.

När världens länder tidigare i år enades om hur FN:s nya globala utvecklingsmål ska finansieras var en av de viktigaste överenskommelserna att minska kostnaderna för migranter att skicka pengar till anhöriga i sina hemländer , så kallade remitteringar. Målet är att senast 2030 ska transaktionskostnaderna för att skicka pengar vara max 5 procent.

45 procent av Somalias BNP

Beloppen som migranter skickar hem till sina anhöriga beräknas idag överstiga världens totala biståndsbudget. Enligt Världsbanken uppgick remitteringarna till utvecklingsländer förra året till 436 miljarder US dollar. De största givarna, inom Organisationen för ekonomisk utveckling och samarbete (OECD) beräknades förra året tillsammans ge 135 miljarder US dollar i bistånd.

Remitteringar spelar ofta en avgörande roll för mottagarländernas ekonomier. Den somaliska diasporan runtom i världen skickar till exempel varje år närmare 14 miljarder kronor till sina anhöriga i Somalia. Det är nästan 45 procent av landets BNP.

Hemsida ska minska kostnaderna

Förra året lanserade svenska Konsumentverket, på uppdrag av regeringen, sajten Money from Sweden för att jämföra avgifterna på penningtransaktioner från Sverige till andra länder. Enligt regeringen ska sajten bidra till att uppnå FN:s mål genom att kunderna blir mer medvetna om vilka alternativ som är billigast, vilket i sin tur pressar ner kostnaderna.

– Vi har kunnat se att priserna för att skicka pengar till Sydamerika och Asien har minskat med omkring 5 procent sedan hemsidan lanserades. Sedan kan vi inte veta om det är helt och hållet vår förtjänst, men vi tror att hemsidan har haft en viss påverkan, säger Torbjörn Noaksson på Konsumentverket.

Minskande kostnader i Sverige

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var omkring 1,6 miljoner människor i Sverige födda utomlands förra året. Av dem uppskattar Konsumentverket att ungefär 11 procent, omkring 180 000 personer, skickade hem pengar till sina anhöriga. Money from Sweden har i år haft mellan 80 000-90 000 besökare, och under samma period har transaktionskostnaderna minskat från i genomsnitt 15 till 11 procent. Samtidigt menar Torbjörn Noaksson att prisskillnaderna mellan olika företag fortfarande kan variera kraftigt.

– Vi har sett avgifter på uppemot 18 procent och i vissa fall till och med 46 procent, så det finns stora skillnader. Det värsta är banker som tar ut höga fasta avgifter även på mindre summor. Då kan så mycket som 460 kronor försvinna i avgifter om du vill skicka en tusenlapp, säger Torbjörn Noaksson.

Låg kvalité

Några säkra siffror för hur mycket remitteringar som skickas från Sverige finns inte idag. Den senaste officiella siffran togs fram av Riksbanken år 2002. Remitteringarna beräknades då uppgå till 5,3 miljarder kronor. Sedan dess har SCB tagit över ansvaret att föra statistik över remitteringsflödena, men de redovisar bara sina siffror till Eurostat.

– Vi gör uträkningar, men det publiceras inte eftersom de bedöms ha en alltför låg kvalité när det kommer till detaljeringsnivå, säger Joacim Bergman på SCB.

Begränsad information

Joacim Bergman menar att tillgången på information är mycket begränsad när det kommer till remitteringar, vilket gör det svår att uppskatta vilka nivåer det ligger på.

– Det är en problematisk uppgift att göra de här uträkningarna eftersom exaktheten i siffrorna är så pass osäker. För att få bättre precision skulle vi behöva lagstöd för att hämta in uppgifter från privatpersoner som vi inte har idag, eller alternativt göra en omfattande hushållsundersökning. Men då brukar svarsfrekvensen generellt vara rätt så låg, säger Joacim Bergman.

3-4 miljarder kronor

SCB gör sina mätningar genom att samla in information från förmedlingsföretagen, exempelvis banker eller företag som arbetar med att föra över pengar. Utifrån deras uppgifter beräknar SCB remitteringarna från Sverige till uppemot 3-4 miljarder kronor, alltså långt mindre idag än Riksbankens senaste uträkning från 2002.

– Sedan kan vi inte säga med säkerhet att allt avser remitteringar, utan en del av pengarna kan även gå till varor och tjänster, säger Joacim Bergman.

Eller 32 miljarder kronor

Mörkertalet förmodas var stort när det kommer till remitteringar. Många överföringar görs på informell väg, exempelvis genom att skicka pengar kontant via vänner, vilket inte kommer med i statistiken. Världsbanken har dock gjort ett försök att uppskatta de totala remitteringsnivåerna med hjälp av statistik om mottagar- och sändarländernas ekonomier samt antalet migranter i sändarländerna. Förra året hamnade Världsbankens uppskattning av remitteringarna från Sverige på 32 miljarder kronor. 28 miljarder kronor mer än vad SCB kom fram till.

Text: Amanda Saveland