Go to main navigation
Farhad Jawid från Marie Stopes International tillsammans med de afghanska parlamentsledamöterna Golalei Nur Safi, Brishna Rabi och Enayatullah Farahmand.

Farhad Jawid från Marie Stopes International tillsammans med de afghanska parlamentsledamöterna Golalei Nur Safi, Brishna Rabi och Enayatullah Farahmand på besök i Stockholm.

Foto: Fredrik Wass

NYHET

Så får du en mulla att prata preventivmedel

Arbetet med att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afghanistan har gått framåt de senaste åren, men mycket återstår att göra. Afghanska politiker besökte Stockholm i veckan för att skicka ett tydligt budskap till de svenska politikerna.

Den afghanska delegationen var i Stockholm för möten med bland andra biståndsminister Isabella Lövin, utbildningsminister Gustav Fridolin och Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. OmVärlden träffade några av de afghanska politiker vars budskap kretsade kring behovet av fortsatt stöd från Sverige men också för att nyansera människors bild av landet.

Enayatullah Farahmand, ordförande för hälsoutskottet i det afghanska parlamentet konstaterar att tre hinder står i vägen för ännu bättre villkor inom sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter.

– Den första är förstås säkerheten, som hindrar tillgängligheten till sjukvård, framförallt på landsbygden. Den andra utmaningen är traditionerna, där mannen är "door keeper" och inte tillåter sin kvinna att gå till en läkare ensam, eller ofta måste eskortera kvinnor till läkarbesök. Den tredje utmaningen handlar om tillgång till utbildning kring preventivmedel samt även själva produkterna i sig.

Det behövs 3 500 barnmorskor

Det saknas också utbildad sjukvårdspersonal och kliniker att behandla patienter på.

– I Afghanistan behöver vi 3 500 barnmorskor de närmsta två åren. Det skulle få en stor påverkan på tillgången till sjukvård, framförallt på landsbygden, säger Enayatullah Farahmand.

Golalei Nur Safi,parlamentssledamot med fokus på frågor kring hälso- och arbetsfrågor, pekar på hur underfinansierad den afghanska hälsosektorn är.

– I den nationella budgeten går cirka 60 procent till säkerhet, medan bara 4 procent går till hälsovård. Ytterligare resurser kommer från den internationella hjälpen.

Ökade utbildningsinsatser

Ytterligare ett stort problem är att många kvinnliga studenter hoppar av skolan om de blir med barn, och de sällan återupptar studierna efter det. Det behövs mer utbildning kring reproduktiv hälsa på nationell nivå, enligt Brishna Rabi, parlamentssledamot som sitter i flera utskott för utbildning, religion och reproduktiv hälsa.

– Ökade utbildningsinsatser inom reproduktiv hälsa kommer öka medvetenheten hos studenter som gifter sig i ung ålder och göra det möjligt för dem att fortsätta sin utbildning. Det skulle också stärka deras ställning i samhället senare, säger hon.

Mullor pratar sex

Värd för delegationens besök i Sverige är Marie Stopes International (MSI), en brittisk biståndsorganisation som i Afghanistan fokuserat på insatser kring reproduktiv hälsa. MSI får bland annat stöd från Sida.

MSI:s landchef Farhad Jawid har haft sitt jobb sedan 2002 och var tidigare journalist. Han beskriver hur organisationen gått ut med utbildningsinsatser till religiösa ledare och deras fruar för att indirekt förändra livet för många afghanska kvinnor.

– Vi satte familjeplanering i en islamisk kontext. Vi ville använda de religiösa ledarnas inflytande för att minska mödradödligheten i samband med förlossningar. Vi hade problem eftersom många pratade om hur antalet barn i en familj var en viktig faktor för att få inflytande i en by. Men vi började diskutera "the quality of the muslim", att ha hälsan och ha en bra ekonomi och så vidare. Och vi översatte också vissa budskap från islamiska texter som går ut på att låta det gå två år mellan varje barn. Det gjorde att vi kunde börja prata om moderna preventivmedel, säger Farhad Jawid.

En bra metod

Metoden att rikta sig direkt till de religiösa ledarna och erbjuda utbildningar till dem, deras fruar samt även kvinnor i olika byar visade sig vara en bra metod, enligt Farhad Jawid.

– En av våra patienter hade stora problem med sin man. Han ville inte låta henne få vård. Men med hjälp av mullan lyckades vi nå fram till mannen. Vi fick till ett rådgivande samtal och kunde förklara varför för många barn tätt inpå kan påverka kvinnan. Som ett resultat fick hon komma till en klinik. Kvinnan kan nu bestämma antalet barn och samtidigt fortsätta sitt arbete i ett utvecklingsprojekt. Det har gett en bra möjlighet för kvinnorna att få större makt ekonomiskt och delta i utvecklingen, säger han.

Söker mer pengar

Den afghanska delegationen vill nyansera bilden av Afghanistan och visa på de framsteg som gjorts. Samtidigt är det ingen hemlighet att de är ute på lite av en finansieringsrunda med syfte att få Sverige att fortsätta stödja landet även i framtiden. Något som ses som nödvändigt under överskådlig framtid.

– Vi har nått stor utvecklingen inom mänskliga rättigheter, hälsa och utbildning de senaste 13 åren, med stöd av den svenska regeringen. Mitt budskap är att inte lämna vår regering halvvägs. Annars förlorar vi alla framsteg vi gjort hittills, säger Enayatullah Farahmand.

Text: Fredrik Wass