Go to main navigation
Regeringen vet inte exakt hur de svenska biståndspengar som går till flyktingmottagande i Sverige används. Här syns människor på flykt genom Ungern tidigare i höstas.

Regeringen vet inte exakt hur de svenska biståndspengar som går till flyktingmottagande i Sverige används. Här syns människor på flykt genom Ungern tidigare i höstas.

Foto: Åke Ericson

NYHET

Så hamnar svenska biståndspengar hos riskkapitalbolagen

När biståndspengar används för flyktingmottagande verkar de hårda uppföljningskraven och transparensen kring hur biståndet används inte gälla längre. I samma stund biståndspengarna hamnar hos Migrationsverket slutar möjligheten att se exakt vad de används till.

När OmVärlden följer upp biståndsminister Isabella Lövins uttalande från förra året, om att de biståndsmedel som går till flyktingmottagande i Sverige måste användas "på ett ansvarsfullt sätt", skjuter hon över ansvaret på Justitiedepartementet.

– Vi måste se till att de används på ett ansvarsfullt sätt. Det står på min att-göra-lista, sa Isabella Lövin till OmVärlden i december 2014.

Hon talade om de biståndspengar som regeringen räknar av från biståndsbudgeten för att använda till flyktingmottagande i Sverige. I årets budget handlar det om 8,9 miljarder kronor, vilket är 22 procent av Sveriges totala bistånd.

Inte samma krav på Justitiedepartementet

Bakom frågan till den då nytillträdda miljöpartistiska biståndsministern var hennes eget partis motstånd mot att räkna av så mycket pengar från biståndet till verksamhet i Sverige. Dessutom genomgår det bistånd som hanteras av Sida och enskilda organisationer en omfattande kontroll.

Efter stor kritik kring hur Utrikesdepartementet hanterar det bistånd som de själva administrerar gäller också där högre krav på transparens. De kraven tycks dock inte ha nått Justitiedepartementet, som hanterar de biståndspengar som räknas av för flyktingmottagande.

Det är Utrikesdepartementet som säkerställer att pengar för flyktingmottagande tas från biståndsbudgeten. Därefter är det Justitiedepartementets och Migrationsverkets ansvar att följa upp hur dessa pengar används i flyktingmottagandet det första året.

Riksrevisionen planerar ingen uppföljning

När OmVärlden vill ha ut utvärderingar för de biståndsmedel som hanteras av Justitiedepartementet hänvisar man till Migrationsverkets årsredovisningar och Riksrevisionens revisionsberättelser för myndigheten. Riksrevisionen har däremot inte gjort någon specifik uppföljning av just biståndsmedlen till flyktingmottagande. Till OmVärlden säger man även att man inte heller planerar att göra någon för tillfället.

– Migrationsverket särredovisar inte de pengar som avräknats från biståndsbudgeten, säger Erik Boman, pressekreterare på Justitiedepartement. Det görs inte någon åtskillnad på dessa pengar och övriga medel som Migrationsverket får.

När OmVärlden i förra veckan följde upp frågan om hur biståndspengarna till flyktingmottagande följs upp sa biståndsminister Isabella Lövin att den uppföljning som Justitiedepartementet och Migrationsverket gör står för hela regeringen.

– Det är inte så att Sida eller UD sitter och administrerar de pengarna utan de delegeras till Migrationsverket och Justitiedepartementet som har ansvar för de medlen, säger Isabella Lövin.

Bistånd till riskkapitalbolag

Igår avslöjande Svenska Dagbladet att riskkapitalägda bolag som Attendo, Aleris och Nytida tjänar stora pengar på flyktingmottagande. Då bolagen erbjuder boenden åt flyktingarna får de ta del av de svenska biståndspengar som stannar kvar i Sverige.

Erik Bomans kollega på Justitiedepartementet, pressekreterare Jonatan Holst, konstaterar i ett mejl till OmVärlden att situationen är frustrerande.

"Just nu upplever vi att fler människor kommer till Sverige på flykt från krig och förtryck än någon gång sen andra världskriget. Det sätter flyktingmottagandet under press och framförallt är det en utmaning att hitta asylboenden. Och för att hitta tillräckligt med platser måste Migrationsverket handla upp platser av privata bolag. Det är en nödvändighet för att klara av mottagandet idag. Att många privata bolag samtidigt kan ta ut höga priser eftersom bristen på boenden är utbredd är frustrerande och regeringen arbetar för att minska behovet av privata alternativ genom att Migrationsverket kraftigt ökar antalet asylboenden i egen regi."

Ingen redovisning på openaid.se

På Sidas sajt openaid.se där det ska vara möjligt att se till vilka aktörer svenska biståndsmedel betalas ut och till vad de använts finns bara information om hur mycket pengar Justitiedepartementet fått, inte vilka underleverantörerna är eller till vad pengarna använts.

Text: Agneta Larsson och Erik Halkjaer