Go to main navigation
Familjemedlemmar i en splittrad familj återförenas i Damaskus, Syrien.

Familjemedlemmar i en splittrad familj återförenas i Damaskus, Syrien.

Foto: Röda Korset/IFRC

NYHET

Så kämpar kvinnor för freden inifrån krigsdrabbade Syrien

Mitt under brinnande krig kämpar flera kvinnogrupper inne i Syrien för att skapa fred. "Kvinnor är viktiga aktörer i fredsarbetet och inte bara offer för våldet", säger Oula Ramadan, chef för syriska Badael Foundation.

Oula Ramadan, från den syriska organisationen Badael Foundation, var nyligen i Stockholm för att presentera "Peacebuilding defines our future now", den första rapport som lyfter fram de syriska kvinnornas okända och riskfyllda fredsarbete.

Efter att ha varit hårt kontrollerade har Syriens kvinnoorganisationer vuxit explosionsartat sedan den arabiska våren 2011. Flera av dem arbetar fredsförebyggande på lokal nivå för att skapa säkerhet och få vardagen att fungera.

Kvinnor tar stora risker

Oula Ramadan tar upp exempel där kvinnor förhandlat om att få tillbaka tillgången till vatten och el, som milisgrupper stängt av i belägrade områden. Andra har deltagit i förhandlingar om att frige personer som blivit bortförda och kidnappade. Det finns också kvinnor som utsatt sig för stora risker när de demonstrerat mot religiösa extremister som velat införa strikta klädkoder och begränsa deras rörelsefrihet.

Bakom rapporten står den syriska frivilligorganisationen Badael Foundation med stöd från Kvinna till Kvinna. Badael, som har sin bas i Turkiet, stärker olika kvinnoorganisationer inne i Syrien som arbetar med freds- och konfliktlösning.

I rapporten framgår att flera kvinnogrupper försöker stoppa rekryteringen av barnsoldater, ett påverkansarbete som görs i största hemlighet. Kvinnorna kan exempelvis starta alfabetiseringsgrupper och i skydd av dessa uppmana deltagarna att inte låta sina söner bli rekryterade av olika extremistiska grupper.

– Om milisgrupper som har kontroll över området får veta vad kvinnorna egentligen arbetar med i grupperna är risken stor att de arresteras eller kidnappas, betonar Oula Ramadan.

Utmanar patriarkala strukturer

Utöver att kvinnorättsaktivister arbetar i krigsområden med fara för sina egna liv möter de även andra hinder. Deras arbete hotar ofta patriarkala strukturer och det finns män, men även kvinnor, som menar att aktivisterna bryter mot traditionella könsnormer när de tar plats i det offentliga rummet. Andra grupper anser att kvinnornas fredsarbete är ett svek mot alla som fängslats och dödats i kriget. När kvinnorna förhandlar om fred underminerar de också kampen mot al-Assad.

Det kvinnoorganisationerna behöver nu, enligt Oula Ramadan, är ekonomiskt stöd och möjlighet till kapacitetsutveckling så att arbetet kan bli mer långsiktigt.
Eftersom det är svårt att få organisationerna registrerade under krigstid är det få internationella givare som känner till dem. Oula Ramadan menar att givarsamfundet skulle kunna underlätta för kvinnogrupperna att istället registrera sig i närliggande länder som Turkiet eller Jordanien.

Mer hållbar fred med kvinnor

Men det viktigaste, enligt henne, är att det internationella samfundet verkar för att fler kvinnor från det civila samhället ska kunna delta i fredsprocesser på högre nivå. Hon hänvisar till FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 2122, där det framhålls att kvinnor ska delta på lika villkor som män i förhandlingar. Oula Ramadan anser att resolutionerna kan användas som påtryckningsmedel och menar att förhandlingar som inkluderar kvinnor ger en mer hållbar fred.

– Om kvinnorna inte deltar på alla nivåer i fredsförhandlingarna kommer vi heller inte att få möjlighet att arbeta med återuppbyggnaden av vårt land. Och då får vi inte det jämställda samhälle med fler rättigheter för kvinnor som vi eftersträvar, säger Oula Ramadan.

Text: Agneta Larsson