Go to main navigation
Kandahar, Afghanistan

Foto: Nate Derrick

NYHET

Våldet i världen kostar som Finlands BNP – hindrar millenniemålen

Svaga stater, konflikt och våld gör att flera av världens mest bräckliga stater inte kommer att nå millenniemålen. "Man har inte nått ända fram", säger Kaifala Maraha, Sierra Leones finansminister på besök i Stockholm. Det beror på missriktat bistånd, men också på att man inte tagit itu med grundorsakerna till våld och konflikt.

– Konflikt är det största hindret för att radera fattigdom i världen. Framför allt sker konflikterna i världens bräckliga stater där närmare hälften av världens fattiga lever idag. År 2030 beräknas två tredjedelar av världens fattiga leva i dessa stater. Samtidigt har vi inte haft så många människor på flykt sedan andra världskriget och antalet människor som är i behov av humanitär hjälp har fördubblats på tio år, sa Isabella Lövin på en presskonferens i anslutning till den internationella konferensen Stockholm Forum on Security & Development i veckan.

Intill henne vid konferensbordet satt även Sierra Leones finansminister Kaifala Marah i mörk kostym. Hans röst var låg, men orden desto tuffare.

– Jag tror att det tillhör sunt förnuft att om man gör något på samma sätt år efter år, men ändå inte uppnår det man tänkt fullt ut så bör man ta ett steg tillbaka och fundera på hur man ska gå vidare.

I ett svep underkände finansministern millenniemålens ambition att halvera fattigdom och minska såväl barna- och mödradödlighet i världens mest bräckliga stater. Han menade att världen inför de nya hållbara utvecklingsmålen som ska tas fram under hösten bör lyssna på ledarna för dessa stater och stödja de idéer och förslag på lösningar som länderna själva har.

Bistånd till bräckliga stater fördelas fel

Under presskonferensen lanserade Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) en ny rapport, "States of Fragility 2015 – meeting Post-2015 ambitions". Rapporten konstaterar att även om världens bräckliga stater sedan 2007 fått hälften av OECD-ländernas totala bistånd så har detta bistånd fördelats fel.

– Om man tittar på fördelningen av det här biståndet kan man se att stora delar, 22 procent, har gått till bara två länder, Afghanistan och Irak. Samtidigt finns det bland dessa stater tio stycken så kallade biståndsbebisar eller länder som behöver mer stöd och som verkligen kämpar för att överleva. Detta behöver diskuteras, säger Jolanda Profos, freds- och konfliktrådgivare på OECD.

Enligt OECD behöver biståndsgivarna även titta på hur de lever upp till de löften som gjordes vid en stor givarkonferens i Busan, i Sydkorea 2011.

– Man lovade då att stödja inkluderande politik, rättsfrågor och säkerhet. Men inte ens en tiondel av biståndet går till detta idag. Fyra procent läggs på göra politiken i dessa stater mer delaktig, tre procent på att förbättra rättssystemet och 1,4 procent på säkerhet. Detta fördelningsmönster är detsamma som i alla andra biståndsländer och vi bör ställa oss frågan om vi verkligen riktar biståndet rätt, säger Jolanda Profos.

OECD är tydliga med att biståndet ensamt inte kan komma tillrätta med de utmaningar som världens bräckliga stater står inför. Det måste tillföras medel från andra sektorer också, vilket också är den uttalande målsättningen med de nya mål som ska ersätta millenniemålen.

Våldet i världen kostar 171 miljarder dollar

Ett stort hinder för utveckling, som dessutom kostar enorma summor pengar varje år, är det utbredda våldet i världen. I organisationen Small Arms Surveys årsrapport för 2015, "Every body counts", som släpptes i veckan, konstateras det att det globala våldet kostade världen 171 miljarder dollar bara under 2010. Det är ungefär lika mycket som Finlands BNP.

Totalt gick 508 000 människor en våldsam död till möttes årligen 2007-2012. Av dem var 60 000 varje år kvinnor. Rapporten konstaterar att statistik på offrens kön inte är en prioriterad fråga i många länder, och att även om det i relation till totalen handlar om relativt få kvinnor så utgör det ett enormt problem.

Oavsett ett lands utvecklingsnivå sker majoriteten av det våld som drabbar världens kvinnor i deras hem. Och andelen kvinnor som faller offer för våld är inte högre i konfliktdrabbade länder än i andra. Det måste lyftas, säger rapportförfattarna.

Text: Erik Halkjaer