Go to main navigation

Foto: Infografik OmVärlden

Bistånd

Svenskarnas biståndsvilja rekordhög

Sidas opinionsmätning om svenskarnas kunskap om, och attityd till, global utveckling och bistånd visar att andelen svenskar som är positiva till bistånd ligger på rekordhöga nivåer. 66 procent är positiva till dagens biståndsnivåer eller vill att den ska öka och endast 16 procent vill se ett minskat eller helt stoppat bistånd. 

Foto: Infografik Omvärlden

Bistånd

Förtroendet ökar

Årets siffror visar den första stora förändringen på nio år.  

Foto: Infografik Omvärlden

Bistånd

Sverige bidrar till utveckling

79 procent tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattigaste länderna, och endast elva procent tycker inte det. Här märks det en tydlig skillnad mellan kvinnor och män. Endast åtta procent av kvinnorna tar avstånd, medan motsvarande siffra för männen är 18,7 procent.

Foto: Infografik Omvärlden

Bistånd

Biståndet spelar en viktig roll för ett fattigt lands utveckling

De allra flesta, 73 procent, tror att biståndet spelar en viktig roll för ett fattigt lands utveckling. Bara 2,6 procent i undersökningen tar helt avstånd från påståendet att bistånd spelar en viktig roll för fattiga länders utveckling. Även här finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor, där män i större utsträckning än kvinnor inte tycker att bistånd har en viktig roll för fattiga länders utveckling.

Foto: Infografik Omvärlden

Bistånd

Svenskt bistånd gör skillnad

Majoriteten av de tillfrågade tycker att svenskt bistånd bidrar till en bättre värld, och andelen som är positiva har ökat från tidigare år. 

Undersökning: Svenskarnas biståndsvilja

Sidas opinionsmätning om svenskarnas attityd till bistånd visar att andelen svenskar som är positiva till bistånd ligger på rekordhöga nivåer.