Go to main navigation
tanzania.jpg

NYHETER

Sida kan förlora 50 miljoner i lån till EcoEnergy

I helgen stod det klart att EcoEnergy inte kommer leva upp till de krav som Sida ställt på att finna en investerare. Sida försöker nu rädda de 50 miljoner kronor som redan betalats ut. “Kalkylen var att vi skulle fått tillbaka dem”, säger Sidas Afrikachef Torbjörn Pettersson.

– De skulle till den 30 april ha presenterat ett seriöst uttryckt intresse av en investerare att gå in i bolaget, men det har inte hänt. Därför diskuterar vi nu vad vi kan göra med de två andra intressenterna i projektet, den tanzanska regeringen som leasat marken till EcoEnergy och den bank som stått för kulorna, säger Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning.

Som OmVärlden tidigare rapporterat hade Sida först satt en tidsgräns till sista februari. Den förlängdes sedan till sista april. Vid det laget hade Sida redan betalat ut 50 miljoner kronor i lånegarantier. De ytterligare 70 miljoner kronor som utlovats hölls till vidare inne. Nu fryser den resterande summan inne helt.

Lånegarantin var tänkt att ge EcoEnergy möjlighet att finna aktörer som ville investera i ett projekt för att starta en storskalig sockerrörsproduktion och bygga en etanolfabrik på en ranch utanför Bagamayo, i Tanzania. Sidas lånegaranti skulle då kunna återbetalas. Nu handlar det istället om att se till så de 50 miljoner kronor som betalats ut kommer till så stor nytta som möjligt, eftersom de förmodligen inte kommer kunna betalas tillbaka.

– Kalkylen var att det var 50 miljoner som skulle komma tillbaka när en en ny finansiär kom in. Den har ju så att säga fallit. Nu handlar det om att se vad det vi har investerat är värt i ett annat scenario.

Ingen dialog med EcoEnergy

De scenarion som Torbjörn Pettersson målar upp handlar om huruvida den tanzanska regeringen vill göra något annat med de investerade pengarna. Frågan är också vilka villkor banken som lånat ut pengarna, Standard Bank har och hur man utifrån dessa kan gå vidare. Något Sida behöver titta på.

– Naturligtvis är Sidas utgångspunkt att den investeringen vi har gjort så långt som möjligt ska ha ett värde för de fattiga människor som är målgruppen för insatsen.

Sida hoppas ha kommit närmare en lösning i slutet av veckan. Torbjörn Pettersson utesluter inte att det projekt som EcoEnergy byggt upp kan vara en del av den lösningen, men någon dialog med företaget tar man inte upp förrän diskussionerna med Tanzanias regering och banken är klara.

– Jag är förvånad att jag får detta besked via media. Vi har jobbat på och fått mycket gjort, särskilt de senaste månaderna, sedan vi via media och regeringen fått tydliga signaler från Sida, säger Per Carstedt, styrelseordförande i EcoEnergy, när OmVärlden når honom för en kommentar.

Mer vill Per Carstedt inte säga om ärendet. Han beskriver EcoEnergy-projekt som ett “fantastiskt utvecklingsprojekt som fått enastående stöd av såväl enskilda organisationer och regeringar”, men han säger också att det är “komplext och svårt, men kanske framför allt omdanande, vilket också gjort att vi mött svårt motstånd”.

– Men vi fortsätter att jobba på, säger Per Carstedt.

Text: Erik Halkjaer