Go to main navigation
sida-fasad.jpg

Foto: David Hall (CC BY 2.0)

nyhet

Sida kräver tillbaka 4,7 miljoner kronor i bistånd från Tanzania

Tanzanias riksrevision kan inte redovisa för hur 4,7 miljoner kronor av svenska biståndspengar använts. Sida kräver nu pengar tillbaka och fryser stödet till projektet. ”Reformprocessen i Tanzania har stagnerat”, säger Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning. 

Att det är just Tanzanias riksrevision som inte kan redogöra för vad svenska biståndspengar använts till är förstås allvarligt. Det menar Torbjörn Pettersson, när OmVärlden talar med honom.

– Tre personer har skilts från sina jobb eftersom riksrevisorn ser väldigt allvarligt på det här. Att man inte följt de regler som finns är allvarligt för alla inblandade, men naturligtvis främst för riksrevisorn, som satt satte igång en process som vi har haft full insyn i, säger Torbjörn Pettersson.

Totalt 63 miljoner kr

De tre personer som suspenderats var ansvariga för projektet, men också för kontroll. Projektet, som handlat om att stärka riksrevisorn, har pågått sedan 2004. Totalt har Sverige lovat 63 miljoner kronor.

De pengar som riksrevisorn nu inte kan redovisa var en del av projektets sista fas, som nu får skjutas upp tills Tanzania betalat tillbaka pengarna.

– Det kom för tre-fyra veckor sedan en revisionsrapport, som visade på vissa felaktigheter, som att en del pengar inte verkade ha använts korrekt och att man inte följt vissa regler kring inköp, säger Torbjörn Pettersson.

Fruset budgetstöd

Tills vidare är vidare utbetalningar frusna, vilket enligt Torbjörn Petterson är en standardåtgärd när Sida vill se kraftiga åtgärder. Som OmVärlden rapporterat om tidigare frös Sverige och andra givare förra året inne sitt budgetstöd till Tanzania sedan det visat sig att närmare 800 miljoner kronor förskingrats från det statliga tanzaniska energibolaget Tanesco.

Sida med flera givare för nu en dialog med Tanzanias regering om hur budgetstödet ska se ut framöver, men nästa år betalar Sverige inte ut något budgetstöd till landet. Redan 2010 frös Sverige inne budgetstödet efter en annan korruptionsskandal där reserver i Tanzanias nationalbank förskingrats. Stödet återupptogs efter att staten vidtagit de åtgärder som givarna krävt.

– Utvecklingen i Tanzania har under ett par år stagnerat, efter att tidigare haft en positiv trend gäller den finansiella styrningen. Det reformeras inte i den takt som vi är vana vid. Vi har dragit slutsatsen att vi ska vara mer vaksamma och föra en dialog, säger Torbjörn Pettersson.

Text: Erik Halkjaer