Go to main navigation

Foto: Johan Mikaelsson

Ananthi Sasitharan, är tamilsk aktivist och ledamot av norra provinsens lokalråd. Hon var en av de tamiler som uttalade sig i rådet under diskussionen om Sri Lanka 30 september. Hennes man var högt uppsatt inom LTTE-gerillans politiska gren och sågs senast när han överlämnade sig till regeringssoldater i maj 2009. Sedan dess är han en av tusentals försvunna i landet.

 

Foto: Johan Mikaelsson

Vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève är länderna placerade i bokstavsordning. Jannie Lilja, förste ambassadsekreteraren vid den svenska representationen i Genève sitter intill Sri Lankas FN-ambassadör Ravinatha Ariyasinha, på observatörsplats i rådet.

NYHET

Sri Lankas regering trotsar FN-utredning

FN:s råd för mänskliga rättigheter har antagit en resolution som innebär att Sri Lanka ska utreda misstänkta krigsbrott och brott mot mänskligheten under inbördeskriget 1983-2009, men tvärtemot utredarnas tydliga rekommendation kan regeringen tillsätta en inhemsk domstol.

Det var i mitten av september som en FN-utredning, ledd av Finlands tidigare president Martti Ahtisaari, föreslog att Sri Lanka skulle tillsätta en särskild krigsdomstol för att utreda krigsbrott och övergrepp på de mänskliga rättigheterna under inbördeskriget. Utredningen sträckte sig över perioden 2002-2011 och i den slutgiltiga rapporten klargörs att både regeringssidan och den tamilska LTTE-gerillan gjort sig skyldiga till grova övergrepp.

Enligt utredarna befinner sig den tamilska minoritet som fortfarande lever i konfliktområdena i en utsatt situation. Innehållet i rapporten ingav hopp såväl bland tamiler på ön och i världen som hos människorättsorganisationer. 

– Jag förblir övertygad om att det krävs mer än en inhemsk mekanism i Sri Lanka för att uppnå ansvarsutkrävande. Sri Lanka bör lära av erfarenheter från andra länder och integrera internationella domare, åklagare, advokater och utredare. En sådan mekanism är avgörande för att få förtroende bland alla lankeser, i synnerhet offren, för att processen utförs oberoende och opartiskt, sa FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna Zeid Ra´ad Al Hussein, som tillsatt utredningen.

USA har medverkar till inhemsk domstol

Trots både utredarnas och högkommissariens rekommendationer tycks det nu som att en domstol för krigsbrott och övergrepp på de mänskliga rättigheterna blir inhemsk. Detta sedan USA medverkat till att lätta på utredarnas förslag om en internationell process.

Sri Lankas president Sirisena har hela tiden förespråkat en försoningsprocess utan internationell inblandning. Visserligen är Sirisenas regering mer samarbetsvillig än den föregående, men ju längre tiden gått har det faktum att Sirisena var överbefälhavare när dåvarande presidenten Mahinda Rajapaksa var bortrest under krigets sista dagar blivit allt mer besvärande. 

USA, som spelat en avgörande roll för att få till stånd en oberoende internationell undersökning, har valt att trots allt belöna regeringens öppenhet och vilja att skapa försoning. Därav stödet till Sirisenas förslag.

Oro för att brott inte utreds

Bland tamiler och människorättsförespråkare finns nu en farhåga att regeringen inte vill gå till botten med att komma till botten med sanningen och verkligen skapa rättvisa. En viktig del i utredarnas rapport handlar om det sexuella våldet och flera andra rapporter pekar på att regeringsstyrkorna fortsätter begå grymma övergrepp, även om det kan ha minskat efter maktskiftet i år.

Sexuellt våld och tortyr av framför allt unga tamilska tidigare gerillasoldater, kvinnor och män, är i stort sett tabu för lokala medier att gräva i. Varken medieföretag eller journalister vill ta de ekonomiska och fysiska risker det innebär att ifrågasätta landets militär och polis, även om bara en bråkdel skulle finnas skyldiga. 

Nu har Sri Lankas regering ändå lovat att utreda de brott som begicks under kriget och man har många ögon på sig. Så även från Sverige. Utrikesminister Margot Wallström (S) besvarade nyligen skriftligen en fråga från den folkpartistiska riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson om de lankesiska regeringsstyrkornas omfattande användning av sexuellt våld.

Wallström: “övergrepp måste utredas”

”Det är av största vikt att alla anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter, sexuellt våld och hot och våld mot journalister utreds” skriver Margot Wallström.

Utrikesminstern, som 2010-2014 var FN:s generalsekreterares särskilda representant mot sexuellt våld i konflikter, betonar att Sverige är ett av de länder både inom EU och FN som tydligast arbetar mot sexuellt och könsbaserat våld.

”Även i vår bilaterala dialog med Sri Lanka betonar Sverige självklart dessa frågor. Jag tog själv upp dem när jag träffade Sri Lankas utrikesminister tidigare i år”, står att läsa i utrikesministerns svar.

Text: Johan Mikaelsson