Go to main navigation
Per Bolund

Finansmarknadsminster Per Bolund vill att Sverige lyfter frågor kring skatteflykt och jämställdhet på finansieringskonferensen i Addis Abeba.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

NYHET

Stor risk att biståndsmålet överges i de nya utvecklingsmålen

Förhoppningen om att världens rika länder även framöver ska ha som målsättning att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd kan grusas. Det antyder Sveriges delegation till den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba, i Etiopien 13-16 juli.

Just nu pågår förhandlingar i FN i New York om att ta fram ett förslag till dokument som ska diskuteras i Addis Abeba senare i sommare. På bordet ligger flera förslag på hur den globala utvecklingen ska finansieras de närmaste 15 åren, bland annat biståndet.

– En nyckelfråga som lyfts är OECD-ländernas mål att avsätta 0,7 procent av BNI till biståndet. Idag ger man i snitt 0,42 procent. EU är lite av en överbryggare här och ser gärna att målsättningen finns kvar även i det nya utvecklingsmålen, medan bland annat USA och Australien inte vill återupprepa målet, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Biståndsministern tillsammans med finansmarknadsminister Per Bolund presenterade på tisdag morgon Sveriges agenda för den kommande finansieringskonferensen i Etiopiens huvudstad. Regeringen fokuserar inför konferensen förutom på biståndet, även på jämställdhet, klimatet och finansiella flöden, som till exempel att motverka skatteflykt.

Med på mötet var också Per Ola Matsson, kansliråd vid utrikesdepartementets enhet för styrning av utvecklingssamarbetet. Han förtydligade Lövins kommentar om biståndsmålet.

– USA menar att man inte var med när målet om 0,7 procent sattes och vi ser nu hur våra grannländer skär ner i biståndet så vi ska nog inte sätta några föhoppningar till ökade investeringar i biståndet framöver. Det finns alltså en risk att man inte kommer få med denna målsättning.

Delmål kan fortfarande ändras

Som det är nu står målsättning om höjt bistånd med under mål 17, av de nya hållbara utvecklingsmål som ska sättas i New York i september. Även om målen inte är helt godkända av FN så menar Lövin och Bolund att de 17 målen inte kommer ändras. Däremot kan innehållet i de 169 delmålen fortfarande komma att ändras.

Både finansmarknadsministern och biståndsministern underströk vikten av att diskutera hur utvecklingen framöver kan finansieras av många fler flöden än biståndet. Lövin framhöll biståndet som viktigt för att stödja framför allt de fattigaste och svagaste staterna,

– Genom att stödja de fattiga länderna med bistånd möjliggör man för näringslivet att investera där det kanske tidigare dragit sig ifrån det på grund av korruption, säkerhetsläget och ett osäkert rättsläge, säger Isabella Lövin.

Bolund lyfte vikten av att Sverige agerar som en förebild för andra länder.

– Genom att leva upp till biståndsmålet och även satsa pengar på gröna klimatfonden utöver biståndsmedlen visar Sverige att det är möjligt att både leva upp till målen och satsa än mer.

Både den nuvarande regeringen och den tidigare har fått kritik för att Sverige också dra ner på biståndet. Detta eftersom mer än en femtedel av biståndet används på hemmaplan för att ta emot migranter.

Följ även OmVärldens tidigare rapportering om de nya utvecklingsmålen och finansieringen.

Text: Erik Halkjaer