Go to main navigation
Mikael Damberg

Mikael Damberg (s)

Foto: Socialdemokraterna (CC BY-NC-ND 2.0)

NYHET

Svårt samordna regeringens politik för global utveckling

Vid ett seminarium igår sa näringsminister Mikael Damberg att han ser fram emot att arbeta med biståndsminister Isabella Lövin, som ska samordna regeringens Politik för Global Utveckling (PGU). Seminariet fokuserade på PGU och hållbarhet för företagande och energiinvesteringar, men även vapenexporten kom upp. "Sverige exporterar inte vapen till låginkomstländer", sa Damberg.

Näringsminister Mikael Dambergs uttalande är en sanning med modifikation. 2013-2014 sålde Sverige krigsmateriel till Tanzania som, enligt Världsbanken, räknas som ett låginkomstland. Och som OmVärlden tidigare konstaterat så kategoriserar FN ett annat av de länder som köper vapen av Sverige som ett land med låg utveckling, nämligen Pakistan.

Nu stod inte samordningen av Sveriges utvecklingspolitik och vapenexport på agendan när regeringen igår relanserade Politik för Global Utveckling (PGU). Istället valde man att lyfta hållbart företagande, kapital- och skatteflykt och hållbara energiinvesteringar. Men via twitter landade vapenexportfrågan ändå på näringsministerns bord.

– Vi har sagt att vi ska göra det svårare att exportera till länder som kränker mänskliga rättigheter och icke-demokratier. Det drev vi i opposition och det är också det som är grunden för den parlamentariska krigsmaterielutredning som nu pågår, sa Mikael Damberg till OmVärlden efter seminariet.

Inför seminariepubliken redogjorde Damberg för behovet av att Sverige har ett starkt försvar, särskilt med tanke på utvecklingen i Sveriges närhet. Då kan det, enligt näringsministern, vara nödvändigt att även sälja vapen. Men köparna ska inte vara låginkomstländer.

Svårt för regeringen påverka Vattenfall

Näringsministern fick också svara på frågan om Vattenfalls eventuella försäljning av sin brunkolsbrytning i Tyskland. Om Sverige menar allvar med att samordna sin politik för en hållbar global utveckling borde inte svenska staten, som en av Vattenfalls ägare, försöka påverka detta?

– Regeringen är väldigt tydlig med att Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet och gå mot 100 procent förnybar energiproduktion. Men det är också så att statliga bolag styrs av en styrelse som utses av ägaren och då kan inte ägaren gå in och lägga sig i enskilda affärer. Så fungerar det ju inte i privata företag heller. Om Vattenfall kommer till oss med en affär då kan vi ta ställning till detta, men inte förr, sa Mikael Damberg till OmVärlden efter seminariet.

Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson menade att det nog blir svårt för Vattenfall att göra sig av med brunkolsbrytningen. Vem vill köpa den idag? Liksom biståndsministern gav Axelsson en positiv bild av förutsättningarna för en global omställningen från fossila bränslen till förnybar energi.

Allt fler inser att det inte bara är mer hållbart för klimatet, utan även för investeringarna, att satsa pengar på förnybar energi istället för på fossila bränslen, menade Lövin. Hon förklarade också att Sverige driver på för att Världsbanken ska fasa ut sina investeringar i fossila energikällor.

– Tillsammans med de andra nordiska länderna och de baltiska länderna driver vi redan idag i Världsbankens styrelse att alla förslag om att investering i fossil energi ska analyseras och alternativ bör övervägas, sa Isabella Lövin.

– Det är idag billigare att investera i förnybara energikällor än i kolkraft i Sydafrika, och i Chile är det billigare att investera i solkraft. Det är ytterligare en anledning till att inte investera biståndspengar i fossila bränslen, sa Svante Axelsson.

Högt uppsatta tjänstemän leder arbetet

Bland publiken satt många företagare, som visade stor nyfikenhet på vad PGU och regeringens samordning kring global hållbar utveckling handlar om. Det var inte minst dem som näringsministern vände sig till när han fick tala sig varm om handelns betydelse för utveckling.

Ett konkret exempel på bättre samordning mellan närings- och utrikesdepartementen, som Damberg lyfte var att främja handel med ett land i samband med att bistånd fasas ut. Och Lövins samordningsarbete har redan satt igång. På varje departement finns idag en högt uppsatt tjänstman med uppgift att samordna sitt departements politik med de andra departementens.

De ansvariga tjänstemännen ska ses regelbundet. De ska utvärdera områden där det kan uppstå konflikter, som till exempel vapenexport till utvecklingsländer, handel till ett land där det pågår grova övergrepp på de mänskliga rättigheterna eller bistånd till ett land där det sker ett stort utflöde av kapital som istället borde beskattas.

Från det civila samhällets organisationer lyftes ett önskemål om större transparens, att tydligt visa de målkonflikter som regeringen finner och vilka mål för PGU man tänker sätta upp. Detta för att kunna följa upp regeringens löften. Lövin lovade att återkomma om detta.

Seminariet arrangerades av Regeringskansliet tillsammans med Concord Sverige.

Text: Erik Halkjaer