Go to main navigation
shutterstock_66984751.jpg

1984 skedde en av världens svåraste industriolyckor i Bhopal i Indien och fortfarande idag kämpar offren för upprättelse. Dow Chemical, där sju svenska banker är aktieägare, äger företaget Union Carbide som är känt från olyckan.

nyheter

Svenska banker investerar i företag som kränker mänskliga rättigheter

Svenska bankers arbete med mänskliga rättigheter får underkänt i ny rapport från Amnesty och Sveriges Konsumenter.  Sju banker har investeringar i företag som är kända för inblandning i kränkning av mänskliga rättigheter.

Amnesty har granskat Swedbank, Skandia, SEB, Nordea, Länsförsäkringar, Handelsbanken och Danske Bank och resultatet är nedslående. Samtliga banker har, via fonder, innehav i företag som kan kopplas till kränkningar av mänskliga rättigheter.

– Det är ganska anmärkningsvärt med tanke på att de alla har policies som säger att de ställer krav på företag att de ska respektera de mänskliga rättigheterna, säger Kathleen McCaughey som är sakkunnig på svenska Amnesty till SVT.

Till exempel är samtliga sju banker aktieägare i Dow Chemical Company. Företaget äger Union Carbide som är känt för en av världens svåraste industriolyckor i Bhopal i Indien 1984, där offren ännu väntar på upprättelse. Rapporten har också granskat bankernas påtryckningsmetoder, för att ta reda på om de är tillräckligt aktiva och trovärdiga för att försvara investeringar i företagen. Även här visar rapporten att företagen brister. Fem av bankerna kunde inte redovisa en trovärdig påtryckningsdialog med något av företagen.

– Bankerna rättfärdigar sina investeringar i dessa företag med att de för dialog med bolagen. Men många av dialogerna sätter inte alls någon riktig press på företagen, då blir det bara ett falskt alibi för att fortsätta investera som vanligt, säger Kathleen McCaughey, handläggare på Amnesty.

Men Anette Andersson, hållbarhetsspecialist på SEB menar att de tar sitt moraliska ansvar.

– Vi strävar ju efter att följa vår policy, men vill också vara en ansvarsfull ägare och då kan vi investera i bolag där det exempelvis finns brister i mänskliga rättigheter för att som ägare kunna påverka bolagen till att ändra sitt beteende. Om vi inte är där som ägare så har vi ingen möjlighet att påverka bolagen överhuvudtaget,  säger Anette Andersson till SVT.

Rapporten utgör en del av Fair Finance Guide, ett internationellt initiativ för att öka insynen i hur hållbart och ansvars- fullt banker investerar. Tidigare år gav Fair Finance Guide den svenska bank- och finansektorn underkänt i hållbara investeringar.


Text: Victoria Gillberg