Go to main navigation
klassrumIyadalBabaOxfam.jpg

11-åriga Manar och hennes klasskamrater i deras skola i Gaza som skadades svårt under konflikterna 2014. Enligt Sidas beräkningar kan en halverad biståndsbudget resultera i att 100 000 färre barn kan gå i grundskolan.

Foto: Iyad al Baba/Oxfam

NYHET

Svenska biståndsorganisationer beredda på kraftiga nedskärningar

En halvering av biståndsbudgeten skulle slå hårt mot de svenska biståndsorganisationerna. Men få vill redovisa hur de förbereder sig för eventuella nedskärningar. Det visar en rundringning som OmVärlden gjort.

Flera frivilligorganisationer lanserade nyligen den gemensamma kampanjen #Biståndräddarliv till försvar för utvecklingssamarbetet. Här lyfter olika aktörer fram tydliga exempel på vad en halvering av biståndet skulle innebära för deras verksamhet.

Trots att flera organisationer är inställda på ytterligare avräkningar från biståndsbudgeten för 2016 är det dock få som vill prata om vilken beredskap de har för att lägga om sin verksamhet vid nedskärningar.

Inte beståndseffektivt

– Så länge vi inte har konkreta siffror om avräkningarna kan vi inte vidta några åtgärder, säger Kristina Henschen, kanslichef på Union to Union. Det vore inte biståndseffektivt att lägga tid på detta när vi inte vet hur mycket av biståndet som ska skäras ner.

Hon vill heller inte spekulera i hur nedskärningarna skulle påverka personalen på kontoret i Sverige, men betonar att sänkta anslag kommer att drabba alla delar av verksamheten.

– Alla anställda här hemma följer givetvis diskussionen och vi har även informerat våra samarbetspartners, säger Kristina Henschen och tar den globala organisationen International Council of Nurses som exempel. Här har miljoner sjuksköterskor gått ihop och skrivit ett protestbrev till statsminister Stefan Löfven.

Ingen gemensam strategisk diskussion

Kristina Henschen lyfter också fram mötet i förra veckan då Sida samlade ramorganisationerna och informerade om konsekvenserna av ytterligare avräkningar från biståndsbudgeten. Det framgick då att Sida inte har en gemensam strategisk diskussion med Utrikesdepartementet (UD), vilket många av civilsamhällets aktörer tycker det finns ett behov av.

Niclas Lindgren, direktor för PMU, håller med om att strategiska samtal mellan Sida och UD är viktiga för att se över helheten och väga olika delar av biståndet mot varandra.

– Osäkerheten är stor just nu och vi har en beredskap för nedskärningar, men vi har inte fattat några strategiska beslut än, säger han. Nu lägger vi krutet på att försöka förhindra de här stora avräkningarna genom olika kampanjer.

Ser över nya tjänster

På Diakonia har Krister Adolfsson, biträdande generalsekreterare, inte heller mer konkret information om vilka länder eller projekt i deras verksamhet som kan påverkas av neddragningar.

– Vi håller på att diskutera kriterierna nu och tittar även över en del nya tjänster som vi hade planerat att tillsätta men som kanske inte ens är aktuella om en månad.

Petra Tötterman Andorff, som är biträdande generalsekreterare på Kvinna till Kvinna, lyfter hellre fram de projekt där organisationen inte kan tänka sig några neddragningar. Det gäller framför allt projekt för utsatta kvinnor i Syriens närområde och i övriga Mellanöstern, som man vill prioritera.

– Självklart har Kvinna till Kvinnas ledning börjat fundera kring eventuella omprioriteringar i verksamheten, men i dagsläget vet vi inte ens om det verkligen blir biståndet som kommer att betala det ökade flyktingmottagandet, säger Petra Tötterman Andorff.

Hela verksamheter framför osthyvelprincipen

Även Sida har försökt visa vilka konsekvenser ett halverat bistånd skulle få för verksamheten. Ett exempel som lyfts fram är Global Partnership for Education, det globala utbildningsstödet. Om det avslutas kommer det betyda att 100 000 färre barn kan gå i grundskolan.

Sida lämnade nyligen en konsekvensanalys till UD med olika förslag om hur kraftiga neddragningar av biståndet kan hanteras. Ett vägval kan vara att bromsa alla samarbeten där Sida idag inte har ett avtal eller där ett samarbete just nu är under beredning. Ett annat alternativ är att förlänga pågående avtal och betala ut mindre per år, men satsa på långsiktighet. Andra planerade insatser måste då sägas upp. Ytterligare ett alternativ är att avsluta några strategier helt och att Sida fullföljer övriga strategier fullt ut.

I en intervju nyligen i SVT:s Agenda önskade generalsekreteraren Charlotte Petri Gornitzka att regeringen ska vara tydlig när det gäller vad man vill att det svenska biståndet ska åstadkomma. Om det fattas beslut om ett halverat bistånd är det, enligt Charlotte Petri Gornitzka, också mer troligt att Sida prioriterar bort hela verksamheter än att man kapar jämnt med hjälp av osthyvelprincipen.

Text: Agneta Larsson