Go to main navigation

NYHET

Ny plan ska göra svenska företag bättre på mänskliga rättigheter

Som sjätte land i världen lanserade Sverige igår en nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Tanken är att Sverige ska bli ett föredöme för andra länder och inspirera fler företag att leva upp till FN:s principer.

Sedan fyra år tillbaka finns det internationella riktlinjer kring hur företag bör arbeta med mänskliga rättigheter. De antogs av FN och fungerar som en global standard, men nu har regeringen lanserat en nationell handlingsplan för att göra riktlinjerna mer konkreta för svenska företag.

Ökad svensk export
Regeringen har som mål att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU om fem år. En förutsättning för att nå det målet är ökad svensk export, vilket ställer stora krav på de svenska företagen. Idén är att handlingsplanen ska fungera bland annat som ett hjälpmedel för företag som etablerar sig i länder där det sker medvetna kränkningar mot mänskliga rättigheter.

Tidigare länder som har utformat den här typen av handlingsplaner är Storbritannien, Nederländerna, Finland, Danmark och Litauen. Att Sverige nu följer i deras fotspår är en del av vad Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, beskriver som en mer ambitiös politik för hållbart företagande.

Kritik från Forum Syd
Regeringen planerar att genomföra en rad åtgärder de närmaste tre åren. Åtgärderna är tänkta att göra det enklare för företag att arbeta mer aktivt med hållbarhetsfrågor och mänskliga rättigheter. Men förslagen på åtgärder får kritik av Forum Syd för att inte vara tillräckligt konkreta. Bland annat efterfrågar Forum Syd en utredning för att se över behoven om lagstiftning vad gäller företagens agerande utomlands. En åtgärd som redan planeras i Danmark.

Hur genomförandet av den nationella handlingsplanen har gått kommer att följas upp år 2017.

Text: Amanda Saveland