Go to main navigation
magazhin.jpg

Svenskt stöd till nytt magasin om kvinnors kamp

Flykt från IS, kvinnliga soldaters kamp och kvinnors rättigheter är några av de ämnen som den nya tidningen ZHIN skriver om. Tidningen, som produceras av kvinnor för kvinnor, stöds bland annat av Sida.

I veckan kom det första numret av ZHIN ut. Det är kvinnliga journalister i norra i Irak som gör tidningen och förutom artiklar om kvinnors rättigheter och konflikter i området innehåller den även modereportage och livsstilsartiklar. Och målgruppen är kvinnor.

Tidningens mål är att lyfta och stärka kvinnor och ge dem en plats i media.  

– Det är på tiden att vi får en tidning bara för kvinnor, säger Ala Lattif, redaktör för tidningen.

 – Vi vill visa vägen för en annan typ av professionel journalistik, som inte är ute efter att skriva om skandaler och flashiga rubriker, utan som direkt berör verkliga problem för kvinnor.

ZHIN görs med stöd från den danskbaserade organisationen International Media Support (IMS). Tidningen, och onlinemagasinet Iraqiyat, får även stöd av Sida som bland annat går till att utbildning till redaktionen, utveckling av innehåll, utbildning i genuskunskap, design, tryck och distribution. Projektet är en del i ett större projekt i Irak som stöttar självständig media.

Läs också vårt reportage om kurdiska kvinnor som driver en dubbel kamp i Syrien och Irak.

Text: Victoria Gillberg