Go to main navigation

NYHETER

Sverige avslutar stöd till kvinnor som utsatts för våld i Irak

I sommar upphör Sveriges bilaterala stöd till kvinnors rättigheter i Irak. Istället ska de vid behov tas i beaktande i den  kommande Syrienstrategin, men en rapport som OmVärlden tagit del av visar att våldet mot Iraks kvinnor ökar, såväl i som utanför landets flyktingläger.

Sida har redan i år minskat sitt bilaterala bistånd till demokrati och mänskliga rättigheter i Irak, inklusive stödet till Iraks kvinnor. Förra året uppgick biståndet till 69 miljoner kronor medan det i år har sänkts till 33 miljoner. Den 31 juli upphör det helt,  enligt Lisa Hellström som är programansvarig på Sidas Irakenhet.

– Sida har av regeringen precis fått i uppdrag att ta fram två nya strategier, en för regionalt stöd till MENA-regionen samt en helt ny landstrategi för Syrien. I relation till den senare kan Irak komma att tas i beaktande utifrån att krisen i Syrien spiller över på grannländerna bland annat genom de stora flyktingströmmarna.

Enligt en rapport från organisationen Minority Rights Group , som tittat på våldet mot kvinnor i Irak sedan 2003 är våldet mot landets kvinnor omfattande. Fram till 2013 dödades 12 000 kvinnor i attacker mot civila av shia och sunni-miliser. Mellan 2006 och 2007 kidnappades, våldtogs och dödades kvinnor dagligen och 2011 ökade återigen våldet. Mellan 2003 och 2006 inträffade 732 kidnappningar och bara under 2009 rapporterades 197 fall.

En faktor som ytterligare påverkar våldsutövningen är att Iraks regering sedan förra året använder sig av miliser för att bekämpa Islamiska staten (IS). Detta har gjort att kvinnor utsatts för än fler övergrepp.

Minority Rights Group  pekar i rapporten på att Iraks  poliser behöver utbildas, och offren måste identifieras och rehabiliteras. Det bör införas  minimistraff för våldtäkt och sexuellt utnyttjande och straffriheten  för män som gifter sig med sina offer bör upphöra.

Mörkertalet för sexualbrott är stort eftersom kvinnorna är de som ses upprätthålla familjens heder. Minority Rights Group konstaterar att många kvinnor inte vågar anmäla brotten medan andra säger att polisen ändå inte gör något eller själva är förövare.

Inom ramen för Sveriges bilaterala stöd till kvinnorna i Irak har Sida sedan 2011 stött Kvinna till Kvinna, men även det biståndet minskar i år, enligt Lisa Hellström. Förra året fick Kvinna till Kvinna  12,2 miljoner kronor i stöd av Sida för sitt arbete med kvinnor i Irak. I år uppgår stödet till endast 3,9 miljoner.

– Det är direkt upprörande att de flickor och kvinnor som lyckas ta sig till flyktinglägren i det kurdiska området inte får det stöd de behöver. Det handlar om brist på resurser. Gruppen behöver hälsovård, psykosocialt stöd och traumabearbetning. Sedan måste de kunna försörja sig, säger Lena Ag, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna.

Minority Rights Group uppmärksammar också  brister i stödet  till de kvinnor som lyckats fly undan  IS och deras  bestraffningar såsom tortyr, kidnappningar, våldtäkter, tvångsäktenskap och trafficking. Rapporten visar på att det finns tecken på att trafficking förekommer i flyktinglägren, oftast till följd av kvinnornas ekonomiska utsatthet.

Text: Ann-Catrin Emanuelsson