Go to main navigation

NYHET

Sverige ändrar sig – förlänger bistånd till Irak

I sommar skulle Sveriges bilaterala bistånd till Irak fasas ut. Men regeringen har nu beslutat om att förlänga insatsen åtminstone ett år till. Man menar att situationen i Irak är för allvarlig.

– Det är många människor som har tvingats fly både inom Irak och i grannlandet Syrien. Oroligheterna och våldsamheterna spelar över gränserna. Situationen och utvecklingen i landet är så pass allvarlig att vi ser möjligheterna att fortsätta stödet, säger Annika Flensburg, pressekreterare hos biståndsministern.

OmVärlden har tidigare i år rapporterat att det bilaterala stöder i Irak skulle fasas ut till sommaren. Det skulle bland annars innebära att stödet till kvinnor som utsätts för våld i Irak upphör. Fortsätter stödet till kvinnor i Irak nu?

– När det gäller övrigt stöd till Irak har vi också det humanitära stödet och där är arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter en viktig del. Det här stödet ska stärka kvinnors inflytande, skydd av kvinnor och kvinnors behov. Sen har vi också en regional strategi i Mellanöstern, MENA-strategin, och ett av de prioriterade områdena i den är just jämställdhet och mänskliga rättigheter. Kvinnors rättigheter kommer fortfarande att vara en prioritet för regeringen i Mellanösternregionen. Kvinnors rättigheter är inget vi släpper, säger Annika Flensburg.

Organisationen Kvinna till Kvinna har kritiserat utfasningen av biståndet till Irak.

– Vi såg redan när beslutet fattades i början av förra året att situationen var allvarlig och att regeringen inte tog hänsyn till den verkliga situationen i landet. Så vi är självklart glada för ändringen av beslutet, men för att bygga demokrati i Irak behövs ett långsiktigt stöd. Vi får se under närmaste framtiden hur medlen kommer att användas och fördelas i landet, säger Silvia Primerano, Grants Manager för Irak på Kvinna till Kvinna.

Text: Felicia Karlsson