Go to main navigation

Sverige fortsätter exportera vapen till diktaturer

Sverige fortsätter att exportera vapen till icke-demokratiska stater, konstaterar Svenska Freds i ett pressmeddelande angående färsk statistik från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Av den totala vapenexporten förra året gick 16,7 procent till icke-demokratier.

Inspektionen för strategiska produkter presenterade igår sin statistik över krigsmaterielexporten under 2014. Totalt exporterade Sverige vapen för 8 miljarder kronor, vilket är en minskning med en tredjedel jämfört med året innan, enligt ISP.

Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds, ser positivt på att värdet av exporten minskat, men menar att över tid har exporten trots allt ökat. Värdet av exporten är dubbelt så hög idag än år 2000.

Utgår man från organisationen Freedom House ranking av ofria och delvis ofria stater går alltså en stor del av den svenska vapenexporten till dessa länder. Till exempel köpte Algeriet krigsmateriel av Sverige för 192 miljoner kronor förra året, och Saudi Arabien för 338 miljoner kronor. Det inbegriper krigsmateriel för strid, enligt Svenska Freds.

– Vapenexporten till icke-demokratier går tvärs emot de värden om mänskliga rättigheter och demokrati som både nuvarande och tidigare regeringar säger sig stå för. Det är sorgligt att denna export tillåts fortsätta år efter år, säger Linda Åkerström.

Just nu pågår en parlamentarisk utredning med syfte att skärpa exportkontrollen mot länder som inte har ett demokratiskt styrelseskick. Något som OmVärlden tidigare rapporterat om. 


Text: Erik Halkjaer