Go to main navigation
presstraff.jpg

Biståndsminister Isabella Lövin på pressträff med Somalias planeringsminister Abdirahman Yussef Ante i Mogadishu, i Somalia.

Foto: Annika Flensburg/UD

nyhet

Sverige ökar sin närvaro i Somalia

Nästa år går Somalia till val. Biståndsminister Isabella Lövin, som nyligen besökt landet, tror det blir ett mer demokratiskt val än senast och beskriver landet som mer stabilt än på länge. ”Det har gått väldigt snabbt och man har gjort avgörande steg framåt.”

Isabella Lövin berättar att Somalia inte är lätt att resa till och att säkerhetsläget är långt ifrån bra. Själv tvingades hon sova i en armerad container i Mogadishu. Hon talar trots det sig varm om Mogadishu som en stad vars ruiner av katedraler och palats vittnar om en svunnen skönhet.

– Mycket har hänt i Somalia på bara tre år, enligt samtliga jag talade med under mitt besök. Landet har gjort enorma framsteg när det gäller statsbyggande, vad det gäller försoning och inkluderande politik. Det har gått väldigt snabbt och man har gjort avgörande steg framåt, säger Isabella Lövin.

Forum Syd öppnar kontor

Hennes beskrivning av läget i Somalia stämmer överens med den bild som Forum Syds landansvarige Ahmed Hassan ger OmVärlden över telefon från Somalia. Den 25 oktober öppnade Forum Syd ett första landkontor i Somaliland, som utropat sig till en självständig stat, men inte erkänts internationellt. I december öppnar man även kontor i Puntland och i början av nästa år i Somalias huvudstad Mogadishu.

– Vi har tidigare jobbat med diasporagrupper i Sverige, som har sina partners i Somalia. Nu jobbar vi också med att stärka fler organisationer och når ut till fler människor i landet genom att vara på plats, säger Ahmed Hassan, som själv är svensk-somalier.

Ej representativ regering

Det har gått tre år sedan Somalias parlament och regering tillträdde och tog plats i Mogadishu, detta efter flera år med en övergångsregering placerad utanför landet. Trots att Isabella Lövin menar att det nuvarande parlamentet knappast kan beskrivas som representativt valt har den, enligt henne, åstadkommit mycket.

Afrikanska unionens militära styrkor i Somalia har lyckats bekämpa terrororganisationen al-Shabab och befriat stora delar av Somalia. Isabella Lövin menar att det är viktigt att fort kunna gå in med biståndsinsatser i dessa delar.

– Al-Shabab tillhandahåller vissa samhällstjänster som skolor, hälsovård och inte minst beskydd och säkerhet. Så när man får bort dem måste vi snabbt vara där och se till så att det finns alternativ.

Tredje största biståndslandet

Somalia är Sveriges tredje största biståndsland. Förra året uppgick biståndet till mer än en halv miljard kronor. Sverige bidrar också med soldater som, via en EU-insats, utbildar den somaliska armén.

Ett fokusområde för det svenska biståndet är jämställdhet och biståndsministern mötte representanter för flera kvinnoorganisationer i landet. Trots de stora utmaningarna var de optimistiska.

– De var ganska hoppfulla. Man kan ju inte förvänta sig en stor omvandling av hela det somaliska samhället, som bara för fyra år sedan beskrevs som en fallerad stat. Men man håller nu på att skriva om konstitutionen och kvinnoorganisationerna jobbar nu med att få med skrivningar som tar upp kvinnors rättigheter. Flera av kvinnorna har ett förflutet i diasporagrupper utomlands och har utbildningar från Spanien, Sverige, Storbritannien och Kanada med sig hem, säger Isabella Lövin.

Tre kvinnliga ministrar

När parlamentet tillträdde i augusti 2012 bestod det till 14 procent av kvinnor och bland annat utrikesministern, tillika vice premiärministern, var kvinna. Idag är hon ersatt av en man, men utbildnings-, hälsovårds- och jämställdhetsministrarna är alla kvinnor. På tre år har 14 parlamentariker dödats, varav flera kvinnor, som i flera fall ersatts av män.

Till nästa års val, som hålls i september-oktober nästa år, ska det kvoteras in 30 procent kvinnor. Det nuvarande parlamentet tillsattes av landets dominerande klaner. För två veckor sedan hölls ett stort möte med representanter från flera olika delar av det somaliska samhället för att tillsammans ta fram en plan för hur nästa års val ska bli mer inkluderande.

Sveriges ambassadör på plats

Sveriges ambassadör Mikael Lindvall är baserad i Nairobi, i Kenya, men sover över två-tre dagar i veckan i Somalia för att besöka biståndsprojekt och föra dialog med partners och den somaliska regeringen. Ahmed Hassan, på Forum Syd, menar också att säkerhetsläget är bättre än på mycket länge.

– Vi får en kontinuerlig säkerhetsuppdatering av ambassaden och andra organisationer som arbetar i landet. Vi vet också att det aldrig någonsin funnits så många civilsamhällesorganisationer och andra aktörer på plats i Somalia, som idag. Jag tror vi är här på rätt tid och rätt plats. Vi ska vara här nu, säger Ahmed Hassan.

Förutom svenskt bistånd bidrar den somaliska diasporan i Sverige med nästan lika mycket pengar som biståndet till landet, genom att varje år skicka hem 500 miljoner kronor till sina anhöriga.

Text: Erik Halkjaer