Go to main navigation

Sverige ansöker om att vara med i ny kinesisk superbank

Idag går tiden ut för dem som vill vara med i Kinas nya superbank för infrastrukturinvesteringar i Asien. Sverige, som tvekat ett tag skickar nu in en ansökan. “Vi vill vara med och påverka stadgarna”, säger Eva Haghanipour, departementsråd på Finansdepartementet, till OmVärlden.

Genom sin ansökan sällar sig Sverige till en rad andra europeiska stater som Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Italien, som alla vill vara med och påverka Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Det är nu upp till ett 20-tal länder i Asien, med Kina i spetsen, som grundat banken att godkänna de europeiska ländernas ansökningar.

– Det finns stor osäkerhet kring banken och vi vill gärna se hur stadgarna utformas, säger Eva Haghanipour. Det är viktigt att man i stadgarna tar hänsyn till miljö och sociala frågor, men viktigt är också hur banken styrs, att det råder transparens och öppenhet och att det finns möjlighet att lämna banken.

Först i ett läge då Sverige är nöjda med de stadgar som ska förhandlas fram av medlemsländerna fattar regeringen beslut om ett fortsatt engagemang i banken. Kina har redan gått in med 430 miljarder kronor. Banken ska ledas av en kines och huvudkontoret placeras i Peking.

AIIB blir en direkt konkurrent till Världsbanken och den Asiatiska utvecklingsbanken. Skillnaden är att i de två bankerna har Kina förhållandesvis få röster i jämförelse med till exempel USA och Japan. Med den nya banken får Kina en starkare röst och större möjlighet att påverka investeringar i infrastrukturprojekt i Asien.

För Sveriges del handlar det om att ha möjlighet att vara med och påverka, på samma sätt som i till exempel Världsbanken som Sverige stödde med 2,3 miljarder kronor förra året. Enligt Eva Haghanipour kommer Sverige ställa krav på AIIB, precis som på andra institutioner Sverige stödjer multilateralt.

Börje Ljunggren, Sveriges tidigare ambassadör i Kina och aktuell med boken “Den kinesiska drömmen, utmaningar för Kina och världen”, välkomnar det svenska beslutet.

– Man kan tycka att det var märkligt att EU inte samordnade sig kring detta, men nu är det som det är. Det är viktigt att banken får stadgar med tydliga upphandlingsregler, transparens och miljöhänsyn. Där tror jag att EU och Sverige, som en av världens största biståndsgivare kan spela en stor roll. Jag tar för givet att det var uppe nu när Löfvén var i Kina.

Att Sverige skulle kunna vara med och påverka mycket, tror inte Börje Ljunggren, men i samarbete med EU, andra EU-länder och även OECD:s medlemsländer kan Sverige göra mycket.

Text: Erik Halkjaer