Go to main navigation
Lazarus Thamel

Foto: Diakonia

Nyhet

Tre sätt att klara klimatförändringarna

Det går med enkla och billiga metoder att förbättra förutsättningarna för odlingar i områden som drabbas av klimatförändringar. Det visar Diakonia i en ny rapport som följt tre projekt i Sri Lanka.

– Det är metoder som går att göra copy and paste på och sprida, säger Petter Lydén, policyrådgivare för klimatfrågor på Diakonia.

I Sri Lanka syns klimatförändringarnas påverkan på jordbruken tydligt. Anledningen är minskade regn och ett hetare klimat. De senaste 57 åren har regnmängden minskat med 7 mm per år och förutsättningarna för den livsviktiga risodlingen som kräver mycket vatten blir allt sämre. Landet drabbas också allt oftare av översvämningar och jordskred.

För att möta dessa klimatförändringar krävs även förändringar på marken. Det visar tre studier som gjorts i Sri Lanka och som presenteras i en rapport från Diakonia.

Tre hundra risbönder tillsammans med lokal expertis arbetade fram en ny modell där riset planteras i torr jord och man lyckades få bra skördar med mindre mängd vatten. Risbönderna började även med kycklinguppfödning för att inte vara helt beroende av intäkterna från riset.

I Jaffna längst upp i norr är det stora problem med saltvatten som tränger in i färskvatten. I ett område byggdes sju kilometer långa vallar vilket lett till att större arealer kan odlas. Det tredje projektet, i de centrala delarna av landet där jordskred ofta sker, förstärktes sluttningar med betongfundament och gräsodlingar som håller ihop marken. På vissa kritiska ställen monterades även vattenpumpar för att hålla flöden borta vid kraftiga regn.

Projekten, finansierade båda av utländskt bistånd och av myndigheter i Sri Lanka, var förhållandevis billiga. Petter Lydén på Diakonia ser gärna att länder som står för klimatförändringarna bidrar med stöd till områden som drabbas.

– För 5,8 miljoner kronor kan man förbättra skördarna för 500 familjer. Det är småpengar i sammanhanget, säger Petter Lydén som gärna ser att de länder som står för de största klimatförändringarna bidrar med stöd till de områden som drabbas.

Han påpekar att de rika länderna vid den stora klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 lovat att från och med 2020 betala 100 miljarder dollar per år för att minska utsläpp och finansiera anpassning i drabbade områden. Beloppet ska trappas upp successivt och pengarna fördelas genom bland annat genom FN:s Gröna klimatfond.

Hittills har knappt några pengar alls, utöver det budgeterade biståndet, betalats ut.

Text: David Grossman