Go to main navigation
Världens unga lämnas utanför den politiska makten. Bara 6 procent av världens parlamentsledamöter är yngre än 35 år.

Foto: Tobias Rydén

Världens unga lämnas utanför den politiska makten. Endast 6 procent av världens parlamentsledamöter är yngre än 35 år.

Raphael Obonyo är ungdomsrådgivare till FN-organet UN Habitat och representant i Världsbankens koordineringsgrupp för ungdoms- och antikorruptionsfrågor.

Tre skäl till varför världens unga måste vara med om de globala utvecklingsmålen ska uppnås

Som ungdomsrådgivare till FN-organet UN Habitat och representant i Världsbankens koordineringsgrupp för ungdoms- och antikorruptionsfrågor vill Raphael Obonyo att FN tar större hänsyn till världens unga när man fattar beslut. Till OmVärlden ger han tre skäl till varför det behövs fler unga röster om de nya globala utvecklingsmålen ska uppnås.

1. Unga är framtiden

– Målen handlar mer om framtiden än nuet. Därför kan inte unga stå och se på utan måste involvera sig. De nya målen är tänkta att göra ungas möjligheter att få den framtid de vill ha enklare, så om vi unga vill uppnå den framtid vi drömmer om är det viktigt att vi är med och formar den. De nya målen handlar bland annat om att få slut på fattigdomen, skydda planeten från klimatförändringar och skapa lika förutsättningar för alla. Om det är den framtiden vi vill ha så måste vi engagera oss så att de också genomförs, säger Raphael Obonyo.

2. Målen påverkar alla

– De globala utvecklingsmålen handlar om utmaningar som påverkar oss alla. Det finns inga undantag. Oavsett om du gillar det eller inte så påverkas du av dem på ett eller annat sätt. Därför måste människor välja att engagera sig, säger Raphael Obonyo.

3. Världens unga är inte bara en siffra

– Vår generation består till stor del av unga människor. Ser vi på Afrika utgörs idag omkring sjuttio procent av befolkningen av unga. Det är en en stor grupp människor som inte går att ignorera, varken vad det gäller utmaningar men också vad gäller de positiva saker unga kan åstadkomma. Unga är inte bara en siffra. Vi har idéer, vi har kreativitet, vi har talang och vi har innovation. De globala utvecklingsmålen kan inte uppnås med gamla idéer. Det behövs nya infallsvinklar och det behövs ny energi, därför är det oerhört viktigt att unga engagerar sig, säger Raphael Obonyo.

Initiativ för att skapa förändring

För Raphael Obonyo är det viktigt att få unga intresserade av att påverka sin omgivning. Hans eget engagemang började när han bestämde sig för att försöka göra sin hemort Korogocho, en fattig stadsdel i Kenyas huvudstad Nairobi, med omfattande hälso- och fattigdomsproblem, till en plats att känna sig stolt över.

– Vi startade upp flera initiativ som fick en betydelse för samhället och nu har många andra grupper och organisationer bildats som ett resultat av det. Mitt område har tidigare bara varit förknippat med fattigdom och kriminalitet, men nu börjar människor se en positiv utveckling. Att se förändringen som vi hjälpte till att åstadkomma inspirerade mig att börja jobba med de här frågorna, säger Raphael Obonyo.

Utbytesprogram med svensk skola

 Ett av de initiativ många initiativ som startades upp i Korogocho var ett utbytesprogram mellan den lokala skolan Our Lady of Fatima High School och Mediegymnasiet, i Nacka, utanför Stockholm, i Sverige. Raphael Obonyo var en av projektets initiativtagare och besökte i samband med projektets 10-årsjubileum Stockholm i slutet av oktober. Han säger sig ha fascinerats mycket av vad utbytet gett de ungdomar som deltagit.

– De har börjat uppskatta det de har mer och mer, men har också börjat tänka att de behöver göra mer för att förändra sin situation och för att göra tillvaron bättre för andra. På det sättet har erfarenheten gjort dem till bättre människor, säger Raphael Obonyo.

Text: Amanda Saveland