Go to main navigation

Två av tre svenskar vill inte ta mer av biståndet

Nästan två av tre svenskar vill inte att regeringen ta mer av biståndet  till flyktingmottagning. Det visar en Sifo-undersökning.

Finansminister Magdalena Andersson har signalerat att regeringen kan tvingas ta en större andel av biståndet för att finansiera ett ökat flyktingmottagande i Sverige. Nu visar en undersökning som We Effect beställt av Sifo att 64 procent av de tillfrågade inte stödjer detta.

Endast 13 procent av de tillfrågade kan tänka sig att mer bistånd används till flyktingar i Sverige. Var femte person, 20 procent, tycker inte att flyktingmottagningen i Sverige över huvud taget ska finansieras genom biståndsbudgeten, utan på annat sätt.

28 procent tycker att det ska vara ungefär som idag, att en femtedel av biståndet går till flyktingmottagning. Endast 13 procent är positiva till att ta så mycket som hälften av biståndet till flyktingmottagning, vilket regeringen överväger.

Sifo-undersökningen gjordes 10-16 november och baseras på 1 000 telefonintervjuer. Undersökningen bifogas.

Text: Erik Halkjaer