Go to main navigation
Hamnen i den västsahariska staden El Aaiún. Sverige har tydligt sagt nej till fiske utanför Västsahara, men tvekar när det gäller exploatering av olja.

Hamnen i den västsahariska staden El Aaiún. Sverige har tydligt sagt nej till fiske utanför Västsahara, men tvekar när det gäller exploatering av olja. 

Foto: Guillaume Galdrat (CC BY-SA 2.0)

NYHET

UD är skeptiskt till att svenska pensionspengar går till exploatering i Västsahara

Samtidigt som regeringen utreder Sveriges Västsaharapolitik investerar svenska pensionsfonder i provborrningar efter olja i områden ockuperade av Marocko. Ett agerande som i somras hade stöd av kabinettsekreterare Annika Söder, men som hon nu tar tillbaka.

Julia Finér, ordförande för Emmaus Stockholm, menar att regeringens hållning till framförallt exploatering av olja på ockuperat västsahariskt område är otydlig. Hon konstaterar att internationella bolag, med hjälp av svenska investeringar, kränker folkrätten genom att borra efter olja med marockanska avtal och att rovfisket och utvinningen av fosfat fortsätter.

– Sverige har tagit ställning tidigare genom att rösta emot EU:s fiskeavtal med Marocko och det vore önskvärt att regeringen var lika tydlig när det gäller exploatering av olja, säger Julia Finér.

Prospektering brott mot folkrätten

OmVärlden har tidigare skrivit om hur internationella företag letar efter olja längs Västsaharas kust. Hans Corell, före detta rättschef på FN, menar att inte bara utvinning utan även prospektering av olja är ett brott mot folkrätten och är olaglig så länge ett företag ingår avtal med Marocko och ingen hänsyn tas till det västsahariska folket.

Hans Corells utlåtande har av många tolkats som att prospektering ändå är tillåten. I början av året kände han sig tvungen att förtydliga utlåtandet, bland annat i tidskriften International Judicial Monitor 2015.

En av dem som missförstått Hans Corell är kabinettsekreterare Annika Söder, som i Almedalen i somras deltog på ett seminarium arrangerat av bland andra Emmaus Stockholm. Under seminariet, som handlade om utnyttjandet av Västsaharas naturresurser, sa hon att det enligt Hans Corell är möjligt att göra undersökningar, men inte att exploatera naturresurser i Västsahara.

En fråga om politik och moral

Annika Söder lade under seminariet också till att det var en fråga om politik och moral och att "man kan ha en diskussion om att även hålla sig undan från att göra undersökningar, men där har regeringen ingen folkrättslig grund att stå på".

Ett uttalande som Julia Finér reagerade starkt på.

– För mig är det glasklart att inte göra några undersökningar i ockuperat område enligt folkrätten. Det finns inga system för att kontrollera om detta är den västsahariska befolkningens vilja och eventuella vinster kommer med all säkerhet inte att gå till västsaharierna själva, säger Julia Finér och jämför med den internationella fosfatbrytningen där pengarna försvunnit ut ur Västsahara.

Annika Söder backar

OmVärlden har under en längre tid försökt få en kommentar från Annika Söder utan resultat. I ett mejlsvar från sin pressekreterare backar hon dock från sitt uttalande i Almedalen. I mejlet konstaterar Annika Söder att hennes uttalande inte reflekterar vad hon avsåg att säga och därmed heller inte är regeringens linje i frågan.

För att exploatering av naturresurser i Västsahara ska stå i överensstämmelse med folkrätten enligt Hans Corells utlåtande från 2002, skriver hon, "krävs att sådan exploatering tillgodoser behoven och intressena hos den västsahariska befolkningen, inklusive att eventuella intäkter ska komma denna till del och att det ska ske i enlighet med dess vilja".

– Det är därför vi är skeptiska till pågående exploatering och det är därför vi satt igång översynen efter den nya regeringens tillträde förra hösten, fortsätter Annika Söder i pressekreterarens mejl.

Norge avråder företag

Julia Finér anser att det är bättre att uppmana företag att hålla sig borta från att investera i ockuperade områden. Hon jämför med Norge där utrikesdepartementet avråder norska företag från att ha någon som helst verksamhet i det ockuperade Västsahara. Julia Finér tycker att även Sveriges utrikesdepartement skulle kunna vara tydligare och göra ett liknande uttalande.

Både AP-fonderna och Folksam investerar idag i det franska oljebolaget Total som letar olja på västsahariskt vatten. Investeringar som kan bidra till framtida utvinning av olja. På seminariet i Almedalen försäkrade dock representanterna för både AP-fonderna och Folksam, att de kommer att dra sig ur så fort den första droppen olja borras upp.

– Jag tycker man ska avinvestera nu tills man har en politisk lösning. När bolagen väl hittar olja är det för sent att sätta press på dem, säger Julia Finér. Det här handlar ju trots allt om våra pensionspengar och frågan är om investeringarna i Total verkligen ligger i linje med mänskliga rättigheter och företagens egen CSR-policy.

Vill inte kommentera uttalande

Enligt Jens Orback, generalsekreterare på Olof Palmes internationella center, är folkrättsfrågor i stor utsträckning en bedömningsfråga. Folkrättsexperter kan ha mycket olika åsikter, enligt honom, och han vill inte kommentera Annika Söders uttalande i Almedalen.

– Men när man gör utvinningar menar folkrättsexperterna att det är folkrättsvidrigt och när man sedan gör utforskningar så kan man ju välja som regering vad man anser om det, säger Jens Orback.

Men nu görs undersökningar efter olja på ockuperat område, strider inte det mot folkrätten?

– Jag är inte folkrättsexpert så jag kan inte uttala mig om den legala grunden för att göra det. Däremot tycker jag att det är moraliskt tvivelaktigt. Men jag är glad över att den svenska regeringen varit aktiv och röstat nej till exempelvis EU:s fiskeavtal. Och för min egen del handlar jag inte marockanska varor idag.

När det gäller beslutet om ett erkännande av Västsahara har Jens Orback full förståelse för att regeringen valt att göra en ordentlig översyn av Västsaharapolitiken. Han är optimistisk och tror att det kommer ett erkännande från Sverige.

– Det hoppas jag, annars får regeringen komma med en bra förklaring.

Svenstk erkännande av Västsahara

Även Julia Finér tror att ett svenskt erkännande av Västsahara kan komma när utredningen är klar eller i alla fall när denna regeringens mandatperiod är slut.

– Många västsaharier sätter stort hopp till Sverige. Den unga generationen som växer upp i flyktingläger väntar och väntar men inget händer. Finns det inte något hopp så kommer det att bli svårare för Polisario att hålla fast vid den diplomatiska linjen.

Text: Agneta Larsson

Läs också Företag som köper från Västsahara utesluts.