Go to main navigation
Vid registeringskontoret för nyanlända flyktingar i Yida, Nubabergen, Sydsudan.

Vid registeringskontoret för nyanlända flyktingar i Yida, Nubabergen, Sydsudan. En av de platser med störst humanitära behov i världen just nu.

Foto: Andreas Ståhl

NYHET

Utökat stöd till humanitära kriser

Sida fördelar 240 miljoner kronor i utökat humanitärt bistånd till ett antal krisdrabbade länder, framförallt Syrien, Jemen, Ukraina och Irak. Stödet går via FN vilket kan göra processen långsammare, säger Katrin Kisswani, ordförande för Läkare utan gränser.

Sedan årsskiftet har Sida fördelat cirka 1690 miljoner kronor till sjutton större kriser i världen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Nu görs en utökning av stödet med ytterligare 240 miljoner kronor till länder med stora humanitära behov.

När det gäller Jemen har situationen förvärrats markant sedan landets politiska kris gått över i en väpnad konflikt. 1,6 miljoner människor lider av akut undernäring i landet enligt Sida.

– Läget i Jemen är väldigt allvarligt där 21 miljoner människor, mer än halva befolkningen, är i behov av humanitärt stöd. Situationen har dessutom förvärrats av den eskalerande konflikten, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör, i pressmeddelandet.

Katrin Kisswani, ordförande för svenska Läkare utan gränser, konstaterar att de länder som prioriteras av Sida för det utökade stödet tillhör några av de mest prioriterade även för hennes organisation. Dock finns det undantag.

– Tittar man på utvecklingen i Sydsudan så är vi oroade. Det humanitära behovet är enormt stort där, men givandet minskar. Det inkluderar också Sidas stöd, och det har vi diskuterat med Sida, säger Katrin Kisswani.

Många av de platser där behovet av stöd är som störst är även drabbade av väpnade konflikter och det svåra säkerhetsläget gör att hjälpen bara når fram till kringliggande områden eller de platser dit människor flyr. Hjälporganisationerna och civilbefolkningen har i allt högre grad blivit måltavlor, något som märks i den interna rapporteringen hos Läkare utan gränser.

– Hjälpen når ofta fram i periferin av de akuta kriserna, och inte där civilbefolkningen lider som mest.

Katrin Kisswani pekar också på det faktum att stödet delas ut via FN och organisationer på plats, vilket enligt henne kan bromsa hastigheten för hur snabbt hjälpen når fram.

– Generellt sett om man tittar på hur humanitärt stöd via FN går till, så är problemet att hjälpinsatserna går mycket långsammare. Det är en ganska trög organisation för att mobilisera resurser och slussa ut det via organisationerna. Vi är mer effektiva i och med att vi har ett oberoende genom de privata medlen som vi har.

Enligt Sida har de humanitära behoven i världen trefaldigats under de senaste 10 åren. Och trenden fortsätter. I år läggs mer pengar än någonsin på humanitärt stöd i världen och de största behoven finns i Irak, Syrien, Centralafrikanska Republiken och Sydsudan enligt Sida.

Beslutet om utökat stöd påverkar också möjligheterna till stöd för akuta insatser som för Sidas del innebär att inom 24 timmar kunna ge stöd till till exempel länder drabbade av naturkatastrofer eller snabbt uppblossande flyktingströmmar.

Av: Fredrik Wass