Go to main navigation
Världsbankens president Jim Yong Kim i samtal med Christine Lagarde, International Monetary Fund Managing Director

Världsbankens ordförande Yim Jong Kim med chefen för Internationella valutafonden, IMF, Christine Lagarde, på Världsbankens och IMF:s toppmöte i Lima, Peru den 10 oktober.

Foto: Simone D. McCourtie / World Bank (CC BY-NC-ND 2.0)

NYHET

Världsbanken kritiseras i FN-rapport

FN:s särskilda rapportör om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter, riktar skarp kritik mot Världsbanken, som han menar åsidosätter mänskliga rättigheter.

- Världsbanken behandlar mänskliga rättigheter snarare som en smittsam sjukdom än som universella värden och skyldigheter, säger Philip Alston.

Han kallar Världsbanken för en frizon där mänskliga rättigheter kränks.

Philip Alston står bakom en ny rapport som kommer att presenteras för FN:s generalförsamling nästa vecka. Han påpekar att det enskilt största hindret för att integrera mänskliga rättigheter på ett bättre sätt i Världsbankens arbete är "den otidsenliga och inkonsekventa tolkningen av 'politiska förbud' i bankens avtal".

- Världsbanken åberopar artiklar i avtalet om att inte blanda sig i staters politiska frågor och hävdar att det hindrar banken från att vara involverad i människorättsfrågor, säger Philip Alston.

Han framhåller att dessa artiklar skrevs för mer än 70 år sedan, innan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antagits, och innan det fanns internationella fördrag om staters skyldigheter eller någon internationell institution med ansvar för frågorna.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch, HRW, säger att mänskliga rättigheter saknas i utkastet till sociala och miljömässiga villkor för bankens projekt. Enligt organisationen saknas fokus på rättigheterna för de utsatta grupper som påverkas av de projekt som banken finansierar.

- Det är häpnadsväckande och nedslående att Världsbanken lägger fram riktlinjer och påstår sig skydda fattiga och sårbara samhällen utan att de förbinder sig att respektera de mänskliga rättigheterna, säger Jessica Evans vid Human Rights Watch.

Enligt HRW går det även på tvärs med bankens inriktning på fattigdomsbekämpning. Utvecklingsforskare, även forskare inom Världsbanken, har länge hävdat att respekten för de mänskliga rättigheterna är avgörande för att säkra en hållbar utveckling.

På uppmaningar att banken ska säkerställa att projekt inte leder till människorättskränkningar har Världsbanken gjort det till en vana att svara att banken inte har rollen att vara en domstol för mänskliga rättigheter, enligt Sarah Saadoun vid Human Rights Watch.

Hon påpekar att Världsbanken har status som FN-organ och därmed har ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna. Som en del av FN-familjen bör därför Världsbanken arbeta med att stärka och främja det internationella systemet för mänskliga rättigheter, framhåller hon.

Philip Alston menar att de verkliga skälen till att Världsbanken undviker att ta upp frågor som berör mänskliga rättigheter är politiska.

- Länder som lånar pengar från banken, eller medlemsstater som är kritiska till mänskliga rättigheter, vill inte att Världsbanken blir en "människorättspolis" som lägger sig i inrikespolitiken, säger han.

Philip Alston menar att det är anmärkningsvärt hur lite tankearbete som ägnats åt hur bankens riktlinjer för mänskliga rättigheter skulle kunna se ut i praktiken.

- Det är dags att Världsbankschefen Jim Yong Kim agerar. Men Världsbankens medlemsländer har också ett ansvar, säger han.

Världsbanken hävdar att i jämförelse med andra multilaterala utvecklingsbanker går banken lika långt eller längre i arbetet för att skydda utsatta och marginaliserade.

Human Rights Watch hävdar dock att många utvecklingsbanker och internationella organisationer som insett att respekten för mänskliga rättigheter förbättrar möjligheterna till utveckling har kommit mycket längre.

Text: Thalif Deen (IPS)