Go to main navigation
Personal på Läkare Utan Gränsers klinik i Kundur, Afghanistan, fortsätter jobba under USA:s bombattack mot kliniken i oktober 2015.

Läkare Utan Gränsers personal fortsätter arbete under USA:s bombattackmot organisationens klinik i Kunduz, Afghanistan, i oktober i år.

Foto: Läkare Utan Gränser/MSF

nyhet

Världshälsoorganisationen kartlägger attacker mot vårdpersonal

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dödades förra året 603 sjukvårdare och närmare 1 000  skadades vid attacker på sjukvårdsinrättningar. Nu lanserar organisationen ett nytt system för att kartlägga attacker mot sjukvårdspersonal i krigszoner.

Det nya systemet är ett svar på de allt oftare förekommande attackerna mot hälso- och sjukvårdspersonal. Det standardiserade systemet för datainsamling och rapportering av attacker blir det första i sitt slag. Informationen ska också användas för att identifiera mönster för minska risken att utsättas för attacker eller mildra följderna av angrepp. 

Systemet för insamling av uppgifter testas för närvarande i Centralafrikanska republiken, Syrien och de palestinska territorierna. 

– Att skydda vårdpersonal är en av det internationella samfundets mest angelägna uppgifter. Utan vårdpersonal finns det ingen vård, säger Jim Campbell, chef för WHO:s sektion för arbetskraft i hälso- och sjukvården. 

Patienter berövas vård

– När läkare inte vågar komma till arbetet, när sjukhus bombas eller plundras så berövas patienter vård och behandling, säger Erin Kenney på WHO som arbetar med det nya systemet. 

Förra året dödades 603 sjukvårdare och 958 skadades vid attacker uppger Världshälsoorganisationen. 

Den 2 december skadades två sjukvårdare i en flygräd mot Läkare utan gränsers klinik i staden Taiz i södra Jemen. 

Sjukhus bombades i Kunduz

Som OmVärlden rapporterat om tidigare utsattes Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz, i Afghanistan för en bombattack av USA i början av oktober i år. Minst 42 personer ska ha dödats. 

"Attacken mot vårt sjukhus förstörde våra möjligheter att behandla patienter vid en tidpunkt när vi behövdes som mest. Vi behöver ett tydligt uttalande om att vår uppgift att ge vård aldrig kommer göra oss till en måltavla," skrev Joanne Liu, Läkare utan gränsers internationella ordförande i samband med att en första utredning av attacken presenterades. 

I ett upprop som nästan 550 000 personer undertecknat uppmanar Läkare utan gränser USA:s regering att genomföra en oberoende utredning av flygbombningen. 

Syrien svårt utsatt

FN:s kontor för samordning av humanitära frågor, OCHA, uppger att sedan 2012 har nästan 60 procent av sjukhusen i Syrien blivit helt eller delvis förstörda och mer än hälften av landets vårdpersonal har lämnat landet eller blivit dödade. 

I Pakistan har 32 anställda inom sjukvården och andra som arbetar för att utrota polio dödats sedan 2012. 

Det finns en ökad medvetenhet kring attackerna mot hälso- och sjukvårdspersonal. I december 2014 antog FN:s generalförsamling en resolution om att attacker mot kliniker försvagar hälso- och sjukvårdssystemen och. I resolutionen uppmanas FN:s medlemsstater att garantera säkerheten för sjukvårdspersonal.

Tharanga Yakupitiyage/IPS