Go to main navigation

Kommentar

”Verkligheten har utvecklats snabbare än UD"

”Man kan tycka att ett IT-system borde varit på plats för tio år sedan” säger föreläsare och skribent Staffan Landin som läst granskningen av UD:s biståndshantering. En välkommen förbättring av en myndighet vars utveckling stannat av, säger han.

– Det som föreslås i rapporten är inte överraskande men det är pinsamt om det är så att man på UD inte kommit längre, säger Staffan Landin, skribent och föreläsare i biståndsfrågor, om granskningen av Utrikesdepartementets (UD) biståndshantering.

I fredags släpptes rapporten som pekade på brister i UD:s hantering av bistånd och en lång rad av förbättringsåtgärder presenterades.

– Det bästa med den här översynen är att man har tagit tag i processerna och det faktum att verkligheten verkar ha sprungit ifrån systemet. Det här är en översyn, och förbättringsåtgärder, som har skjutits upp alldeles för länge. Det är klart förvånande att en myndighet som UD inte har bättre kontroll på utbetalningar.

Den enskilt bästa förändringen som rapporten föreslår är, säger Staffan Landin, att besluten kring kärnstöd lyfts upp till regeringsnivå. Något han hoppas ska öka transparens och tydlighet kring biståndet. Och styra tillbaka debatten till det som han anser borde vara i fokus.
– Det är ju inte så att biståndet gått till fel saker och att vi inte har någon koll på det. Men det är lätt att det verkar så. Jag hoppas att bättre strukturer och en ökad transparens hos UD, och övriga organisationer, kan leda tillbaka debatten till det den borde handla om. Vilka organisationer och länder får bistånd, varför, hur mycket och vad resulterar det i. Det finns en brist på den typen av granskning.

Är den här utredningen tillräcklig?

– Det är jättesvårt att bedöma så här. Jag tycker det är bra förslag men jag tycker det är hyfsat basala grejer som borde vara en självklarhet. IT-system borde ha varit på plats för tio år sedan. Det känns som att de försökt förenkla processen men om det är tillräckligt får framtida granskningar avgöra. F

Isabella Lövin lägger mycket ansvar på föregående biståndsminister – men det här problemet måste väl ha funnits tidigare?

– Ja, absolut. De här problemen uppkom ju inte under de senaste åren. Det här är gamla strukturer och jag tror att grundproblematiken är att de på UD inte uppdaterat sitt sätt att arbeta. Verkligheten i biståndsvärlden har utvecklats mycket snabbare än på departementet. Sedan kan man ju säga att den förra regeringen la mycket kraft att ställa större krav på frivilligorganisationer och gick hårt åt Sida och då är det anmärkningsvärt att man inte lyckas strukturera upp sin egen organisation. 

Text: Victoria Gillberg