Go to main navigation

nyhet

11 toppkandidater som slåss om hett toppjobb

Experterna är överens. För FN:s toppjobb som generalsekreterare krävs det nu en diplomat eller möjligen en ämbetsman, fast helst en kvinna, med hårda nypor och vana att jobba inom stora organisationer. Det finns ett par goda kandidater, men hen ska inte bara vara östeuropé utan även leva upp till förebilderna Dag Hammarskjöld och Kofi Annan. 

FN:s avgående generalsekreterare Ban Ki-moon lämnar en organisation med flera stora utmaningar bakom sig. Hans efterträdare behöver akut reformera hela organisationen, öka chefernas känsla för etik och moral och få medarbetarna att känna mer empati för världens nödställda. Därutöver tillkommer detaljer som att det helst bör vara en kvinna, företrädesvis från Östeuropa, med en karriär som diplomat eller ämbetsman inom internationella organisationer.

När OmVärlden frågar en rad svenskar som jobbat inom eller med FN råder det inte heller någon tvekan om att de flesta drömmer om en ny Dag Hammarskjöld, alternativt en ny Kofi Annan. En snabb jämförelse med de elva nu nominerade kandidaterna till posten som generalsekreterare visar att få av dem lever upp till alla dessa krav, men några lyser starkare än de andra. Vi har tittat närmare på några av dem:

 

"Broilern": Helen Clark

Efter en livslång karriär som politiker inom Arbetarpartiet i Nya Zeeland har Helen Clark strävat efter att bli FN:s generalsekreterare sedan 2010. Hon gör ingen hemlighet av sina ambitioner och får nog kallas för det här valets broiler.

Ålder vid nominering: 66
Bakgrund: uppväxt i jordbrukssamhälle i Nya Zeeland
Utbildning: Master i statskunskap, oavslutade doktorandstudier
Yrke: Generalsekreterare för FN:s utvecklingsorgan, UNDP. Tidigare politiker i Arbetarpartiet med poster som premiärminister, ett flertal olika ministerposter, parlamentariker och oppositionsledare.
Chanser: Inte särskilt goda. Hon tillhör den västeuropeiska gruppen, som redan haft tre generalsekreterare. Hon är dessutom impopulär bland sin egen personal, har fått kritik för hur hon hanterat nedskärningar och korruptionsanklagelser inom UNDP. Hennes egen styrelse har även kritiserat henne för att en inte tillräckligt stor del av organisationens budget går till fattigdomsbekämpning. I ett poddsamtal med OmVärlden tidigare i år gjorde hon klar att om man som kvinna vill göra karriär inom FN får man göra som männen och sätta familjen i andra hand. 

 

"Påläggskalven": Irina Bokova

Utbildad på ett elituniversitet i Moskva under kommunisteran och uppväxt i den bulgariska kommunistpartiets elit anses Irina Bokova stå Ryssland lite för nära. Visserligen diplomat i grunden, men har även en karriär som politiker inom Bulgariens Socialistparti bakom sig.

Ålder vid nominering: 64
Bakgrund: uppväxt i det bulgariska kommunistiska ledarskapet i huvudstaden Sofia.
Utbildning: Master i internationella relationer
Yrke: Generaldirektör för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO. Tidigare politiker i Socialistpartiet med poster som tillförordnad utrikesminister och parlamentariker. Dessförrinnan diplomat med bland annat flera posteringar i olika FN-delegationer och även politisk tjänsteman på utrikesdepartementet.
Chanser: Relativt goda, men gjorde inget större intryck under utfrågningen i generalförsamlingen. Fördel av att vara kvinna från Östeuropa och med goda erfarenheter av FN. Är redan idag den första kvinnan och östeuropén på posten som chef för UNESCO.

 

"Innovationskandidaten": Susana Malcorra

I tider när FN skriker efter ekonomiska resurser och det talas om innovativa samarbeten med den privata sektorn skulle valet av en tidigare näringslivschef med chefserfarenheter från FN-ledningen ses som särskilt innovativt. Susana Malcorra har dessutom varit politiker i hemlandet, i mindre än en ett år. 
Ålder vid nominering: 62
Bakgrund: uppväxt i en medelklassfamilj i Argentinas tredje största stad, Rosario
Utbildning: elektronikingenjör
Yrke: Utrikesminister i en argentinsk högerregering. Dessförrinnan stabschef hos FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, chef för FN:s avdelning för fältoperationer och vice vd för FN:s livsmedelsprogram, WFP. Innan FN-karriären var hon chef för det argentinska telekombolaget Telecom Argentina och har även jobbat för IBM i både Argentina och USA.
Chanser: Mycket goda, men att hon är från Latinamerika och inte Östeuropa talar emot henne. Däremot är Latinamerika den grupp inom FN som näst efter Östeuropa haft minst antal generalsekreterare. Lång erfarenhet av privata sektorn, vilket kan vara bra när FN nu söker närmare samarbete med näringslivet. 

 

"Kompromisskandidaten": Natalia Gherman

Ännu en politiker, men goda meriter på ämbetsmannasidan och som diplomat. Liksom Dag Hammarskjöld och Kofi Annan något av en doldis med möjligheter att överraska. Dessutom är Natalia Gherman ung. 

Ålder vid nominering: 47
Bakgrund: uppväxt i den moldaviska kommunistiska eliten i dåvarande Sovjetunionen.
Utbildning: master i krigsstudier
Yrke: parlamentariker för de liberaldemokratiska partiet, tidigare utrikesminister, diplomat och politisk tjänsteman på utrikesdepartementet. Har tjänstgjort i Moldaviens delegationer vid FN, OSCE och NATO.
Chanser: Relativt goda, men hon står EU nära, vilket Ryssland kan ogilla. Samtidigt står Moldavien långt från NATO, till skillnad från flera andra östeuropeiska länder. Hon har varit ambassadör i Sverige, vilket gör att hon har en Sverigekoppling gemensamt med Dag Hammarskjöld och Kofi Annan. Inte omöjligt att hon framstår som en god kompromiss när säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar inte kommit överens om de hetaste kandidaterna.

 

"Jokern": Kristalina Georgevia

Intresserad, men stod tillbaka när regeringen i hennes hemland, Bulgarien, valde att nominera Irina Bokova istället. Kristalina Georgevia har visserligen två perioder som kommissionär inom EU bakom sig, men är ingen karriärpolitiker med bagage från hemlandet. Står möjligen inte högt i kurs hos Ryssland, men har ett starkt cv, rätt kön och kommer från rätt del av världen. Nomineras hon av något annat land är hon favorit.

Ålder vid nominering: 63
Bakgrund: uppväxt i en medelklassfamilj i Sofia.
Utbildning: doktor i ekonomi och master i politisk och social ekonomi, forskat inom naturresurser och utvecklingsfrågor.
Yrke: Vice ordförande för EU-kommissionen. Tidigare EU-kommissionär för humanitärt bistånd och skydd av civila. Dessförrinnan vice ordförande för Världsbanken, regionchef för Världsbankens Rysslandskontor och flera posteringar inom miljö och hållbarhetsområdena på Världsbanken.
Chanser: Mycket goda, om hon bara får en nominering. Ledde framgångsrikt FN:s högnivå för humanitär finansiering, med bland annat Sveriges utrikesminister Margot Wallström. 

 

De fantasilösa kandidaterna

Det fantastilösa, men tyvärr rätt troliga valet är ändå att det blir en man. Av den enkla anledningen att den geografiska turordningen spelar större roll än vilket kön generalsekreteraren har. Det i sin tur skulle också bekräfta att FN egentligen är en kvarleva från en annan tid.

Miroslav Lajcák, 53 år, tidigare medlem i Tjeckoslovakiens kommunistparti, doktor i internationella relationer och säkerhetsstudier, diplomat, numer utrikesminister Slovakiens regering. Goda kontakter med Ryssland, men har liten erfarenhet av FN. Relativt ung i jämförelse med flera av de andra.

 

 Danilo Türk, 64 år, professor i internationell rätt, med lång erfarenhet av FN, och tidigare president i Slovenien, utan lång politisk karriär. Till hans nackdel hör att han har ett allt för stort fokus på mänskliga rättigheter, vilket inte står högt i kurs hos alla medlemmar i säkerhetsrådet.

 

Erik Halkjaer