Go to main navigation

nyhet

5 hinder – sen kan Afrika lösa världens matproblem

Den afrikanska kontinenten har kapacitet att producera mat åt hela världens befolkning. Men då måste jordbruket utvecklas – och hindren är svåra. OmVärlden listar fem hinder som måste övervinnas på vägen.

1. Tullavgifter och osmidiga gränsregler

 Lång väntan vid gränsövergångar mellan länderna i Afrika försvårar transporterna.
 Foto: Wikimedia 

Ett av de stora hindren är de många tullavgifter och osmidiga gränsregler som gäller mellan många av kontinentens 55 länder. Det skapar i synnerhet problem för de länder som saknar egna kuster, då dessa länder drabbas av stora kostnader i samband med att man försöker exportera varor via andra länders hamnar.

– Transporter är problematiska i Afrika. Det är dyrt och ibland även riskabelt, säger ugandiern Ahmad Ibrahim som arbetar med att exportera bland annat sesamfröer och jordnötter. 

Han påpekar att väntan kan bli lång vid gränsövergångar, samtidigt som varor har en tendens att försvinna.

2. Bristande infrastruktur

 
Hamnen i Djibouti har inte kapacitet att ta emot alla fartyg som kommer dit.
Foto: Wikimedia

Ett annat stort problem är den bristande infrastruktur som finns i stora delar av Afrika, vilket bland annat försämrar möjligheten att transportera livsmedel med lastbilar. Nepad skriver om ett färskt exempel, där minst tio fartyg tidigare i år var på väg att lasta av 450 000 ton vete som nödhjälp till områden som drabbats av en svår torka i Etiopien. Hamnen i Djibouti hade dock inte den kapacitet som krävdes för att ta emot dessa fartyg, och trots den rådande nödsituationen tvingades fartygen vänta utanför hamnen i flera veckor innan lasten kunde lossas.

3. Brist på lagringsmöjligheter

 Många bönder har brist på lagringsmöjligheter för sina produkter.
 Foto: Flickr/IITA

Brist på möjligheter att lagra jordbruksprodukter och brist på el på många platser leder till att bönder tvingas använda sig av dyra dieselgeneratorer för att driva vattenpumpar. På global nivå beräknas närmare 30 procent av den mat som produceras gå till spillo. Enligt Richard Munang vid FN:s miljöprogram Unep leder de bristande lagringsmöjligheterna till att skördar till ett värde av motsvarande fyra miljarder dollar går förlorade i Afrika varje år.

4. Korruption

 Jordägare drabbas av korruptionen som finns i många länder.
 Foto: Flickr/Adam Cohn

Ett annat problem är den korruption som både små och stora jordägare drabbas av medan de företag som transporterar varor långt kan tvingas till stora utgifter i form av utbetalningar av mutor.

5. Svårt att få lån

 
Många jordbrukare nekas lån och tvingas därför avstå inköp av utrutstning som skulle kunnat öka deras skördar.
 Foto: Wikimedia

Många av Afrikas jordbrukare har även svårt att få lån till investeringar och tvingas därför avstå från inköp av utrustning som skulle kunna öka deras skördar. Det har i sin tur bidragit till att exempelvis veteskördarna i Afrika är betydligt lägre per hektar jämfört med i många andra områden.

 

Baher Kamal/IPS
Bearbetning: Ania Janerud