Go to main navigation

LISTA

5 skäl till att vatten är viktigt för att nå de globala målen

I söndags drog den internationella konferensen Stockholm World Water Week igång med över 3000 representanter från 120 länder för att diskutera årets tema ”Vatten för hållbar utveckling”. Vatten är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna nå de globala målen. OmVärlden har listat fem anledningar till att ge hög prioritet åt vattenfrågan.

1. Barn blir friska och kan gå i skolan


Foto: Flickr/ Cecilia Snyder

En av tre skolor i världen saknar tillgång till rent vatten och godtagbara sanitära förhållanden. Det gör att flickor i tonåren har svårare att gå till skolan under sin menstruation. Enligt en ny rapport från organisationen WaterAid är bristen på rent vatten och sanitetsmöjligheter en av orsakerna till den näringsbrist som hämmar tillväxten hos 159 miljoner barn yngre än fem år. Många barn som blir sjuka stannar hemma från skolan för att de är trötta, har ont i kroppen eller lider av koncentrationssvårigheter. Näringsbristen hos barn och vuxna påverkar den enskilda individen, familjerna och samhällena som drabbats.  

2. Kvinnor och barn får tid till annat

Foto: Flickr/ Ben Beske

Vattenhämtning är i många länder kvinnors och barns ansvar. Många gånger får de gå flera kilometer varje dag för att hämta drickbart vatten. Det tillbringas omkring 125 miljoner timmar i världen per dag på att hämta vatten – timmar som skulle kunna användas till andra saker eller till att bara vila sig. Att få tillgång till vatten och toalett sparar inte bara tid och energi. Det kan också skydda barn och kvinnor från att potentiellt hamna i utsatta situationer där sexuellt ofredande och våld förekommer.

3. Färre människor på flykt


Foto: Flickr/ Lin Wai Hwa

Med vattenbrist, stigande havsnivåer och klimatförändringar kommer klimatflyktingar bli allt vanligare. Enligt FN:s flyktingorgan (UNHCR) kommer det att finnas mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktingar i världen år 2050. Torka, översvämningar, orkaner, minskade jordbruksmöjligheter och försvårade levnadssituationer är orsaken bakom prognosen.

Konkurrens och fördelning av vatten skapar också känsliga politiska lägen mellan länder, samhällen och folkgrupper.

4. Få pli på vatten i utsatta områden


Foto: Wikimedia

Idag bor en miljard människor i slumområden. När städerna i världen växer ställs befolkningen inför nya utmaningar, som brist på effektiva och fungerande sanitetssystem och tillgång till rent vatten. Ineffektiv stadsplanering, ojämlikhet och segregation mellan fattiga och rika försvårar processen att skapa ett hållbart samhälle.

5. Vi bevarar kulturer och traditioner


Foto: Flickr/Thanwan Singh

Vatten är avgörande för människors, växters och djurlivs existens och har en djup symbolisk betydelse inom alla religioner och kulturer. Vatten ingår ofta i födelse- och begravningsritualer och innehar en renande kraft. Det sköljer bort smuts och orenheter – både kroppsliga och spirituella. Symboliskt sett ses vatten som ursprunget till allt liv och eftersom det kan anta olika former som rinnande, stilla, ånga och is är det även en symbol för förändring.

 

Sara Charlotte Wahlström