Go to main navigation
IMG_8149-lpr.jpg

Det är svårt att sköta boskap utan vatten. Jag känner mig ensam men har lärt känna några äldre killar, de är som mina bröder", säger Louis 13 i Zimbabawe, som måste gå 20 kilometer varje dag i stark hetta med boskap. Han slutade skolan som 10-åring när hans mamma dog.

Foto: Plan International

nyhet

Katastroftillstånd - allt sinar i Zimbabwe

Den värsta torkan på flera år har slagit hårt mot Zimbabwe och jordbruket slås ut till följd av de rekordlåga grundvattennivåerna. Hivpositiva drabbas särskilt hårt.
– Vi har tillgång till bromsmediciner, men inte till mat. Situationen är mycket svår, säger den hivpositiva fembarnsmamman Silindiwe Moyana.

Zimbabwes president Robert Mugabe har utfärdat katastroftillstånd i delar av landet eftersom en fjärdedel av befolkningen hotas av brist på mat. Landets jordbruksdepartement har meddelat att uppåt 90 procent av den majs som såddes förra året har gått förlorad. Regeringen har begärt motsvarande 13 miljarder kronor i akuthjälp från det internationella samfundet för att undvika en svältkatastrof.

– Just nu är 2,8 miljoner människor i akut behov av stöd för att kunna få mat för dagen, säger Lennart Reinius, chef för barnrättsorganisationen Plan International Zimbabwe. Många av dessa är barn. Behoven är jättestora och vår målsättning är att samla in 90 miljoner till mat, skolgång, sociala insatser, vatten och sanitet samt familjeförsörjning.


Den zimbabwiske jordbrukaren Daniel Chirara visar upp sina majsodlingar i Vumba. Skörden håller på att gå förlorad på grund av den förödande torkan.

 

Orsak: Klimatförändringar

Enligt experter hänger den svåra torkan i landet samman med väderfenomenet El Niño. Den kom samtidigt som landet fortfarande led av effekterna av en torka som inträffade förra året. 

Zimbabwes befolkning har länge förlitat sig på grundvattnet för bevattning under torrperioder. Men nu har tusentals borrhål torkat ut över hela landet. Det medför stora påfrestningar för jordbruket som är underfinansierat och starkt beroende av regn. En analys som gjordes 2015 visade att bristen på grundvatten förvärrats till följd av klimatförändringarna. 

– Situationen är fruktansvärd. Bara ett fåtal vattenbrunnar har vatten. Vår inkomstkälla går upp i rök. Vi trodde inte att vattnet kunde försvinna eftersom vi alltid har haft fungerande borrhål och brunnar, förklarar Sijabuliso Nleya som äger en bit mark i Douglasdale, ett jordbrukssamhälle i utkanten av staden Bulawayo.

Landets nationella vattenmyndighet uppger att 70 procent av befolkningen bor i områden på landsbygden och förlitar sig primärt på vatten från borrhål och brunnar. Människor och boskap tvingas nu dela på det lilla vatten som finns. Över 16 000 boskap har redan gått förlorade till följd av torkan.

I städerna använder allt fler människor grundvatten och nya hål borras trots att det är förbjudet, vilket lett till att grundvattnet sjunkit ytterligare. Införda skatter har inte heller kunnat minska den utbredda användningen av grundvatten.

Hivpositiva särskilt drabbade

Särskilt allvarlig är situationen för Zimbabwes drygt 1,2 miljoner hivpositiva. Enligt Lloyd Dembure, som arbetar för zimbabwiska nätverket för personer som lever med hiv, tvingas många av dem som har tillgång till bromsmediciner samtidigt att gå i dagar utan att få någon mat.

– De flesta av våra medlemmar är fattiga och de kan inte ta sina bromsmediciner på fastande magar. Situationen är dålig och kan leda till att människor slutar ta sina mediciner, säger Lloyd Dembure.

Sjukvårdsexperter har samtidigt varnat för riskerna med att hivpositiva slutar med sin medicinering - något som kan leda till att resistens mot medicinerna uppstår.

Silindiwe Moyana är en hivpositiv fembarnsmamma från Chipinge i östra Zimbabwe som är mycket orolig för framtiden. På grund av den förödande torkan har hon och hennes familj stora problem att få mat för dagen.

– Vi har tillgång till bromsmediciner, men inte till mat. Det råder även stor brist på vatten. Situationen är mycket svår, säger hon.

Flickor tas ur skolan

Också Plan International, som arbetat i Zimbabwe i flera decennier, ser konsekvenserna av torkan i sitt arbete. Vid sidan av ökad utsatthet för sjukdomar som malaria, diarré och kolera så får också El Niño mycket långtgående sociala konsekvenser.

– När matbristen blir för stor så tvingas familjer ta sina barn ur skolan för att klara försörjningen, säger Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige. Om familjerna tar hem några av sina barn från skolan så är det oftast flickorna som inte får sin utbildning. Konsekvenserna för dessa barn riskerar att förfölja dem för resten av livet, exempelvis i form av minskad ekonomisk frihet och för tidigt barnafödande med stora risker för livshotande komplikationer.

 

Ignatius Banda

Andrew Mambondiyani

Ania Janerud