Go to main navigation
7.jpg

I brist på tabletter av passande dos har läkare tvingats improvisera behandlingen mot TBC för barn.

Foto: Pixabay

nyhet

Barnmedicin mot TBC nu verklighet

Tabletter som innehåller rätt dos, smakar frukt och går att lösa upp i vatten. Efter flera års väntan har behandlingen av TBC hos barn nu blivit betydligt enklare.

Substanserna för att behandla TBC hos barn är desamma som för vuxna. Det krävs en kombination av ämnena rifampicin, isoniazid och pyrazinamide, samt eventuellt även ethambutol. Men dosen skiljer sig från vad vuxna ska ha.

Även tidigare har det funnits tabletter anpassade för barn. Men 2010 ändrade WHO sina rekommendationer, då studier visat att barns höga ämnesomsättning kräver högre doser än vad som tidigare rekommenderats.

Läkare har tvingats improvisera

I brist på tabletter av passade dos har sjukvårdspersonal under flera år varit hänvisade till provisoriska lösningar: Att ge doser som var lite för låga, att hacka sönder tabletter eller pussla med tabletter av olika märken.

– Det har varit ganska komplicerat, både för läkare att skriva ut och för apotek att se till att de har rätt tabletter i lager. Det har även varit svårt att förklara doseringen för föräldrar, vilket ökar risken för misstag, säger Grania Brigden som är TBC-expert i Läkare utan gränsers Access-kampanj. Genom kampanjen driver organisationen ett påtryckningsarbete för att få fram bättre och billigare läkemedel för allvarliga och utbredda sjukdomar i fattiga delar av världen.

Lång väg fram

Trots WHO:s förändrade riktlinjer för TBC dök inga nya tabletter upp på marknaden – ett tecken på att läkemedelsbolagen bedömer köpkraften som alltför låg hos de potentiella kunderna. Det fick organisationen TB Alliance att starta ett utvecklingsprojekt i samarbete med bland annat WHO och läkemedelsföretag.

I december 2015 presenterades slutligen det nya läkemedlet.

– Det är jättebra att det nu finns ett läkemedel där dosen är anpassad för barn, som är vattenlösligt och med god smak, säger Grania Brigden.

Svårt för barn att svälja tabletter

Sjuksköterskan Eva Heikki jobbade 2014-2015 med att behandla barn för multiresistent TBC i Tadjikistan. Där kämpade hon med att motivera barn och deras föräldrar att följa de omfattande läkemedelsbehandlingarna, som ofta kräver att barnen tar 10-12 tabletter dagligen under två år.

– Jag har många gånger sett utmaningen i att det inte finns läkemedel för barn. Alla vet ju att små barn många gånger behöver ta läkemedel flytande form för att få i sig dem. Vi hade mammor som bönade och bad – ”kan vi inte få hoppa över den här tabletten, mitt barn kräks av den”.

För behandling av multiresistent TBC saknas fortfarande barnanpassade läkemedel. Men Eva Heikki hoppas att de nya tabletterna för vanlig TBC ska bidra till att hejda resistensutvecklingen. Detta då ofullständig eller avbruten behandling är en av de faktorer som leder till ökad resistens.

– De nya tabletterna kanske gör att det blir lättare att motivera ett barn att ta tabletterna i sex månader och bli frisk, säger Eva Heikki.

Snart ute hos patienterna

Tillverkningen av de nya tabletterna pågår nu för fullt i Indien. Parallellt med själva produktutvecklingen har TB Alliance satsat på att informera beslutsfattare i de länder som har behov av läkemedlet. Därmed har många redan justerat sina läkemedelspolicys.

– På så sätt är läkemedlet väldigt bra utvecklat. Nu när det finns på marknaden är länderna redo att upphandla det, säger Grania Brigden.

Fatima Grönblad