Go to main navigation
A farmer was forced to put a barbed-wire fence after PT SIL destroyed his rubber trees in Lunjuk village in January 2012. The land was cleared to make way for PT SIL’s palm oil 
plantation.

“Jag satte upp det här taggtrådsstängslet för att skydda min mark från PT SIL”, berättar en jordbrukare i Indonesien. PT SIL är ett jordbruksföretag i Singapore som förser ledande europeiska tillverkare av biodiesel med palmolja.

Foto: Kemal Jufri/Panos/OxfamAUS

nyhet

Biobränsle – kanske inte så bra som du tror

Europas efterfrågan på biobränsle leder snarare till ökade utsläpp, och leder dessutom till tvångsförflyttningar av människor som lever i fattigdom på landsbygden. Det konstaterar Oxfam i en ny rapport.
– EU:s medlemsländer borde inte få subventionera livsmedelsbaserade biobränslen, säger Marc-Olivier Herman på Oxfams kontor i Bryssel.

– All skog är borta. Floderna är blockerade. Det finns bara en flod kvar där vi kan få rent dricksvatten, säger en av de lokala ledarna i Santa Clara de Uchunya i den peruanska delen av Amazonas.

Det här är ett av exemplen i Oxfams rapport där man har granskat hur den ökande europeiska efterfrågan på grödor som används för att producera bioenergi påverkar lokalbefolkningen i utvecklingsländer. Liknande historier presenteras från Indonesien och Tanzania.   

Oxfam pekar också på studier som visar att förnybar energi utvunnen från spannmål inte alls minskat utsläppen av växthusgaser eftersom det har lett till ökad avskogning. Biodiesel gjord på palmolja som bland annat odlas i den drabbade Uchunyaprovinsen i Peru leder till tre gånger större utsläpp än fossil diesel.

– I sin vilja att minska användningen av fossila bränslen fördriver EU människor, orsakar fattigdom och hunger och mer utsläpp av växthusgaser, säger Marc-Olivier Herman på Oxfams Brysselkontor. 

Ny energimål inom EU

Oxfam uppmanar EU att satsa på energieffektivitet och bränslekällor som verkligen är förnybara. Bioenergiproduktion från spannmål ska inte gynnas menar organisationen.

– EU:s medlemsländer borde inte få subventionera livsmedelsbaserade biobränslen. Efter 2020 måste vi hitta andra sätt att möta våra klimat- och energimål, säger Marc-Olivier Herman.  

I november presenterar EU-kommissionen nya energimål för 2021-2030. Dessa ska ersätta den nuvarande målsättningen som säger att 20 procent av all energi ska vara förnybar år 2020 förutom inom transportsektorn där målet är tio procent. Kommissionens talespersonen för energifrågor vill inte kommentera kritiken i Oxfams rapport. Oxfam hänvisar till flera studier som visar att förnybar energi, utvunnen från spannmål, inte alls minskat utsläppen av växthusgaser eftersom det har lett till ökad avskogning. Foto: Kemal Jufri/OxfamNovib. 

Ingen brist på mark

Inom industrin menar man dock att det finns tillräckligt med resurser för att producera både mat och energi. Och att detta kan göras på ett hållbart sätt. 

Enligt studier råder det idag inte brist på mark för livsmedelsproduktion, utan det handlar snarare om hur tillgången på livsmedel är fördelad. Vi har jordbruksmark som ligger i träda som vi kan nyttja för att odla hållbar råvara. Det bör vi ta vara på, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB, en av Sveriges största etanolproducenter.

Hon försäkrar också att SEKAB gör kontroller ända ner till fältnivå i tredje land för att säkerställa att produktionen går till på ett schyst sätt.

På Lantmännen Agroetanol som är en annan av landets större etanolproducenter säger man samma sak och man pekar också på att det finns stora markarealer att tillgå för bioenergiproduktion.

Enligt Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, gäller inte detta enbart i Europa. Det finns stora möjligheter även i utvecklingsländer att producera både mat och energi.

– Jag har jobbat i Malawi i två år med just jordbruksutveckling och där, liksom i merparten av afrikanska länder, är avkastning per hektar extremt låg. De behöver vidta ganska enkla åtgärder, ungefär som vi gjorde efter andra världskriget, för att fördubbla, tredubbla sin produktion, säger han.

Borde inte förbjuda råvaror

Att förbjuda eller fasa ut spannmål som råvara för bioenergi tycker Alarik Sandrup är fel väg att gå. I den kommande översynen av politiken tycker han att EU-kommissionen borde fokusera mer på klimatnytta snarare än vilken råvara som används.

– Det har varit väldigt mycket fokus på om det är grödbaserat, skogsbaserat eller avfallsbaserat. Vi tycker att det är ett feltänk. Vi hoppas att man får till en lagstiftning som bygger på vilken klimatnytta de olika drivmedlen har kombinerat med striktare miljöregler.

På Oxfam säger Marc-Olivier Herman att han befarar att Kommissionen kommer urvattna förslaget efter starka påtryckningar från de europeiska bioenergiproducenterna.

– Vi har sett stora lobbykampanjer den senaste tiden. Vi tror att Kommissionen kommer backa från tidigare åtaganden att fasa ut livsmedelsbaserade biobränslen, säger han.

 

Andreas Liljeheden