Go to main navigation
Lofven.jpg

Vad innebär en solidarisk flyktingpolitik? Det vill branschen ha svar på. 

NYHET

Biståndsvärlden kräver svar från Löfven om flyktingpolitiken

Biståndsvärlden uttrycker ”djup oro” över de radikala förändringar av EU:s flyktingpolitik som kommer att diskuteras under dagens EU-toppmöte. I ett öppet brev kräver de nu svar från statsminister Stefan Löfven.

Under dagens EU-toppmöte träffas Europas makthavare för att diskutera ett gemensamt asylsystem. Det ska också diskutera det kontroversiella avtalet med Turkiet och nya liknande avtal med en rad andra länder.

Paraplyorganisationen Concord Sverige uttrycker i ett öppet brev ”djup oro” över den riktning EU:s flyktingpolitik är på väg att ta. Regeringen har vid flera tillfällen framhållit vikten av ”en solidarisk flyktingpolitik”. Men nu kräver organisationerna att Stefan Löfven förtydligar hur han i praktiken ska stå upp för den politiken under dagens toppmöte.

Tre konkreta frågor som branschen vill ha svar på

Fråga 1: Hur arbetar Löfven för att stoppa EU att införa regler som förbjuder permanenta uppehållstillstånd?

Första frågan gäller förslaget till ett gemensamt asylsystem i EU. I somras antog Sverige en mer restriktiv asyllag som innebar att tillfälliga uppehållstillstånd blev norm och att det dessutom blev svårare för familjer att återförenas. Lagen fick kritik från alla remissinstanser, men enligt regeringen skulle lösningen vara tillfällig och man ska återgå till den asyllag som gällt tidigare senast juni 2019.

Men nu har EU-kommissionen presenterat ett nytt förslag till en gemensam asylpolitik. Enligt förslaget ska alla medlemsländer bara ska kunna bevilja tillfälliga uppehållstillstånd. Om förslaget går igenom kommer Sverige inte kunna gå tillbaka till den lag som gällde innan restriktionerna genomfördes i somras, oavsett om vi vill eller inte.


Fråga 2: Tycker Löfven och regeringen att effekterna av EU-Turkiet-avtalet ä
r acceptabla?

Den andra frågan gäller EU:s avtal med Turkiet. Samarbetet skulle stoppa asylsökande att ta sig till EU via Turkiet. Avtalet bygger på att Turkiet anses vara ett säkert land för flyktingar, men den senaste tiden har visat att både situationen för mänskliga rättigheter och demokrati har försämrats i landet. Dessutom har flyktingar, trots riskerna, fortsatt att göra den farliga resan över Medelhavet vilket har lett till att över 4 742 personer har förlorat livet i år och 60 000 personer är strandsatta i Grekland.

 

Fråga 3: Tycker Löfven att Sverige inom EU ska stå upp för ett obundet och ovillkorat bistånd med syftet att utrota fattigdom?

Den tredje frågan gäller det faktum att fler avtal liknande EU-Turkiet är planerade med bland annat Niger, Nigeria, Etiopien och Mali. Avtalen ska hindra flyktingar och migranter att ta sig till EU, och belöning utlovas i form av bistånd. De länder som inte samarbetar kommer att drabbas av ”konsekvenser”.

OmVärlden har tidigare rapporterat om bristande transparens kring avtalen och Isabella Lövin, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, har själv uttryckt oro över att villkora bistånd på det här sättet. Samtidigt anser Concord Sverige att Löfvens ståndpunkt är otydlig.

Alla tre frågorna kommer att diskuteras på årets sista EU-toppmöte idag, och diskussionen kommer ligga till grund för den väg som EU:s flyktingpolitik kommer att ta i framtiden.

 

Björn Widmark