Go to main navigation

nyhet

Branschen om nya ministerposten

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) blir ny minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samt vice statsminister. OmVärlden har frågat biståndsbranschen vad de tycker om den nya ministerposten. Hur ser du på ministerns nya roll, och vad vill du se att hon gör mer?

”Bra med fokus på global utveckling”

Ann Svensén, generalsekreterare IM

– Det är bra att det understryks att hon är minister för global utveckling. Det visar att biståndet är ett viktigt redskap för global utveckling. Lövin har en stark profil inom klimatfrågorna och det är viktigt att ta ett grepp och förebygga effekterna av klimatförändringar och konflikter, samt att jobba smartare häremellan, inte minst vid katastrofsituation. Statssekreteraren får troligen en större roll. Klimatfrågor är en hjärtefråga för ministern som måste hitta balansen och säkerställa ett starkt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter, även inom klimat -och humanitära frågor, att se humanitära insatser som en del av utvecklingsagenda som nu diskuteras, och aktivt stärka civilsamhället.

”Minska riskerna för katastrofer”

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Röda Korset

– Sverige måste fortsätta att vara en betydelsefull aktör inom det humanitära området. Aldrig har så många människor varit på flykt undan krig och katastrofer som nu. Den humanitära internationella rätten måste respekteras och efterlevas, och regeringen måste satsa mer resurser på att minska risker vid katastrofer. Vi får inte glömma att det främsta arbetet för att förhindra och lindra lidande görs på plats. Därför blir det också viktigt att lokala aktörer i högre utsträckning erkänns och ges en mer betydelsefull roll.

”Viktigt att arbeta med FN:s hållbarhetsmål”

Madeleine van der Veer, policychef WWF

– Det är positivt att Isabella Lövin är kvar och vi tycker hon har gjort ett bra jobb hittills som minister. Det är viktigt att hon även fortsättningsvis kommer att arbeta med FN:s hållbarhetsmål och att Sverige tar sitt fulla ansvar när det kommer till klimatfinansiering.

”Klimatfrågan är central”

Christine von Sydow, generalsekreterare ActionAid Sverige

– Det är bra att regeringen bekräftar att global hållbarhet och utveckling måste gå hand i hand. Klimatfrågan är central men vi får inte tappa bort andra delar av svensk biståndspolitik, som till exempel arbetet för demokrati, kvinnors rättigheter och jämställdhet.

”Krympande utrymme för civilsamhället oroar”

Lisa Sjöblom, generalsekreterare Forum Syd

– Vi välkomnar att Isabella Lövin fortsätter som biståndsminister men hoppas att hennes nya uppdrag även för klimatfrågorna inte tar för mycket fokus från andra viktiga bistånds-och utvecklingsfrågor. Vi vill se att Sverige och biståndsministern fortsätter att aktivt arbeta mot den mycket oroande utvecklingen med krympande handlingsutrymme för civila samhället i världen. Det är en av de viktigaste frågorna om civilsamhället ska kunna ha en central roll i genomförandet av de nya utvecklingsmålen Agenda 2030 och det globala klimatavtalet.

”Minska avräkningarna från biståndet”

Kristina Henschen, chef för Union to Union, ordförande Concord

– Både PGU och Agenda 2030 för samman hållbarhet och utveckling. Därför är det bra att Isabella Lövin nu får ansvar för båda frågor. Vi förutsätter att Isabella Lövin i sin stärkta position som vice statsminister får bättre möjligheter att driva vikten av att minska avräkningarna från biståndet, som tyvärr varit rekordhöga under den nya regeringen, och att hon fortsätter att prioritera jämställdhet i utvecklingspolitiken, med tanke på Sveriges ambition att driva en feministisk utrikespolitik. Sverige är en enormt viktig internationell röst i denna fråga.

 

 

"Bistånd kan inte separeras från andra politikområden"

Magnus Walan, senior policyrådgivare Diakonia

Biståndets effektivitet är kopplat till lokal kunskap och lokal anpassning. I flera länder ser vi en hårdnande attityd lagar mot organisationer i civila samhället, kvinno- fackförbund med mera.  Det behövs engagemang för att stå upp för mänskliga rättigheter. Både från biståndsminister och från andra i regeringen. Viktigt att Isabella Lövin fortsätter och besöker länder och för dialog med lokala organisationer. Biståndsplitiska ramverket har precis presenterats och ska behandlas under hösten. Det är viktigt att det blir en bra process. Minstern måste slåss för biståndet och mot avräkningar i Sverige. Viktigt få regeringen att förstå att Sveriges politik för global utveckling (PGU) handlar om att bistånd inte kan separeras från andra politikområden. Till exempel absurt att vi fortsätter exportera vapen till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi behöver en ny lag genast som hindrar detta enligt vad en bred majoritet av riksdagen lovat. Klimatet är en oerhört viktig framtidsfråga, och därför är det helt logiskt att det ligger på UD.

  

Redaktionen