Go to main navigation
Charlotte-Petri.jpg

Charlotte Petri Gornitzka

Foto: Erik Halkjaer

NYHET

Charlotte Petri Gornitzka ny ordförande för DAC

– Det känns jätteroligt och spännande – och stort! Det säger Sidas nuvarande generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka som den 8 juli utsågs till ny ordförande för OECD:s biståndskommitté DAC. Hon tillträder arbetet direkt samtidigt som hon under en övergångsfas också fortsätter som chef för Sida.

Charlotte Petri Gornitzka tillträdde som generaldirektör på Sida 2010 då organisationen befann sig i kris. Förvaltningsbudgeten hade dragits över och den dåvarande generaldirektören hade fått sparken.

– Det var en turbulent tid och hela 2010-2011 ägnades åt att komma i ordning och komma i balans. Samtidigt handlade det om att bygga en framtidstro i organisationen. Så här i efterhand kan jag konstatera att det gick ganska fort att uppnå detta – något som till stor del berodde på den starka drivkraften hos Sidas medarbetare. Idag är Sida verkligen tillbaka och inte minst internationellt anses vi som starkt pådrivande när det gäller förnyelse, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Som ordförande kommer Charlotte Petri Gornitzka att leda DAC-kommitténs möten och representera givarsamfundet i internationella sammanhang som FN och i möten med utvecklingsländer och andra utvecklingsaktörer. Charlotte Petri Gornitzka är den första svensk att axla ordförandeskapsposten och den första kvinnan att leda DAC sedan kommittén grundades för mer än 50 år sedan.

– Det känns otroligt roligt att få driva samma typ av förnyelsearbete som jag gjort på Sida, men att få göra det på global nivå. Det här uppdraget ger inflytande över 90 procent av världens samlade bistånd. Efter att ha haft möjlighet att bidra till att utveckla det svenska biståndet så känns det stort att få kunna göra samma sak globalt. DAC gör många bra saker men det är för lite känt och använt, något som inte minst gäller den statistik som DAC tar fram och det lärande som finns i de så kallade peer reviews som görs.

Vad ser du som den största utmaningen för DAC?

– DAC måste fundera över på vilket sätt man är relevanta nu när så många vill vara med och genomföra de 17 globala målen. Den stora utmaningen handlar om att öppna givargruppen så att man kan samverka med fler. Ibland beskrivs DAC som en ”rikemansklubb”. Men den tiden är förbi då vi kunde sitta i här i nord och sätta spelreglerna för resten av världen. Vi måste ha gemensamma spelregler för vad som är bistånd, samtidigt måste vi förhålla oss till de länder som inte är med i DAC. Idag finns det spelregler för gåvobistånd men i mindre grad för andra flöden. Så här har DAC en viktig roll att öppna upp diskussionen.

Avräkningar central fråga

En annan central fråga för DAC de kommande åren blir avräkningarna av biståndet mot flyktingmottagande. I den debatt som pågick i slutet av 2015 var Charlotte Petri Gornitzka mycket tydlig i att beskriva avräkningarnas konsekvenser. DAC:s avgående chef Erik Solheim var också aktivt ute och varnade för konsekvenserna av avräkningarna.

– DAC:s viktigaste roll är att föra diskussioner och skapa en policy för ländernas bistånd. Avräkningar mot migrationen kommer garanterat att diskuteras mycket också i framtiden eftersom det även fortsättningsvis finns ett hårt tryck för att använda biståndsmedel för andra ändamål. Inte minst därför är det så viktigt att mobilisera andra finansieringsflöden för de globala målen. En annan viktig och pågående diskussion är gränsdragningen mot militära insatser och den lär också fortsätta. 

Under sina år som generaldirektör på Sida har Charlotte Petri Gornitzka varit en aktiv och starkt utåtriktad person som ofta synts i debatten, inte minst under den årliga Almedalsveckan på Gotland. Hon har också arbetat aktivt för att engagera näringslivet i det globala arbetet och etablerat ett samarbete mellan svenska storföretag och Sida. Det sistnämnda har dock inte varit okontroversiellt och det har funnits en kritik mot henne från många organisationer för att Sida blivit alltför ”näringslivsmässigt”.

När Charlotte Petri Gornitzka väljer ett eget exempel på något som hon tycker är ett starkt minne från åren som generaldirektör så blir det en kombination av både nytt och traditionellt. Det handlar om kvinnor, Palestina – men också om företagande.

– Jag tycker det är fantastiskt att vi kan vara att verksamma och göra nytta på Västbanken genom att kombinera traditionellt gåvobistånd med nytänkande när det gäller krediter och garantier.  Just detta att hitta nya sätt att arbete i mycket svåra områden hör till det som inspirerat mg mest – hur Sida kunna dra nytt av många års erfarenheter och samtidigt haft modet att pröva nytt.

 

David Isaksson