Go to main navigation
Young girl in refugee camp.

Biståndet inkluderar nu pengar för att hindra och stoppa flyktingar i tredje land. Många är kritiska till att biståndet flyttas till fonder – och att EU-parlamentet saknar insyn i de överenskommelser som ingås.

Foto: Mustafa Khayat/Flickr

nyhet

EU-ländernas bistånd når inte målen

Bara fem EU-länder lever upp till målen för hur mycket som ska ges i bistånd. Samtidigt går nästan en femtedel av EU:s bistånd inte till stöd i utvecklingsländer utan till insatser som flyktinghantering.

Det finns inget bindande avtal för hur mycket EU-länderna ska ge i bistånd, men den officiella rekommendationen ligger på 0,7 procent av BNP. Enligt AidWatch, den årliga granskningen av EU-länders bistånd, lever bara fem länder upp till målet: Sverige, Nederländerna, Luxemburg, Danmark, Storbritannien. I snitt ligger biståndet på 0,44 procent av BNP bland EU-länderna.

"Sverige räknar in flyktingkostnader från flera budgetområden"

– Det är särskilt bekymrande att EU missar 0,7 procentsmålet med så stor marginal, samtidigt som Agenda 2030 är så viktig. Vad säger det till partnerländerna om EU ändå fortsätter att inte leverera, säger Hanna Hansson, policy-samordnare på Concord och ansvarig för AidWatch i Sverige.

Det är OECD-länders utvecklingskommitté (DAC) som definierar vad som ska räknas som bistånd, regler som många medlemsländer enats om. När den svenska regeringen rapporterar in biståndspengar till DAC så används en definition av vad bistånd är som är bredare än Sveriges biståndsbudget. I den räknas också andra delar av stadsbudgeten in, till exempel pengar som gått till flyktingmottagandet.

Enligt den svenska regeringens beräkningar, som alltså inkluderar flyktingkostnader inom flera budgetområden, så landar det svenska biståndet på över 1,4 procent av BNP. Men i AidWatch-rapporten tar man bort kostnaden för flyktingmottagandet vilket ger en annan bild av hur länderna lever upp till biståndsmålet. Det svenska biståndet sjunker då till 0,75 procent av BNP.

Det enda landet som har bundit sig till 0,7-procentsmålet är Storbritannien, som nu ska lämna EU. Efter Brexit devalverades pundet med tio procent vilket i sin tur gjorde att den brittiska biståndsbudgeten minskade med 1,9 miljarder dollar.

"Bistånd ska stoppa och hindra flyktingar"

OmVärlden skrev nyligen att definitionen av utvecklingssamarbete vidgats och att EU:s biståndspengar nu används för att stoppa och hindra flyktingar och att finansiera poliser, genom att bistånd flyttas till särskilda fonder. Flera nya överenskommelser har också ingåtts med tredje land för att ta emot flyktingar. Detta sker utan EU parlamentets fulla insyn.

Inte rimligt inkludera kostnader för flyktingar

AidWatch anser inte att det är rimligt att inkludera kostnader för flyktingar eftersom det inte leder till utveckling. Enligt rapporten går 10,5 miljarder euro av EU-ländernas biståndsbudget, hela 17 procent, numera till aktiviteter som inte kan ses som direkt bistånd.

– Det är riktigt att det finns en trend där man nu försöker villkora bistånd kopplat till migration. Sverige står upp för att bistånd ska användas till fattigdomsbekämpning och vara obundet och inte villkorat. Det är den linje vi driver inom EU, säger biståndsminister Isabella Lövin till Ekot, som svar på kritiken om at EU-länderna använder biståndspengar för att stoppa och hindra flyktingar och migranter.

Ny biståndsdefinition

OECD-länderna har länge velat förändra den offentliga definitionen av utvecklingssamarbete som trädde i kraft 1969. Att officiellt ändra vad som är bistånd skulle innebära den största förändringen inom europeisk biståndspolitik på nästan 50 år. Enligt The Guardian kommer vissa reformer drivas igenom redan i år, medan ett nytt formellt avtal mellan EU-länderna sannolikt kommer skrivas under i slutet av 2017.

– Den globala situationen just nu gör det svårt att upprätthålla DAC:s principer om ansvar och ägande. Situationen är svårhanterlig och föränderlig. Samtidigt är det extremt brådskande att hitta en lösning, säger Volker Hauck, enhetschef för Konflikt, säkerhet och resiliens vid European Centre for Development Policy Management.

Enligt DAC så har EU:s bistånd ökat med 83 procent sedan 2000, då de åtta Millenniemålen skrevs under. Idag står bistånd för två tredjedelar av utvecklingsländernas externa finansiering och DAC vill att utvecklingen ska leda mot fler privata investeringar och inhemska skatteintäkter.

 

Björn Widmark