Go to main navigation
UNHCR IKEA Bangladesh

I Bangladesh har UNHCR byggt biogasanläggningar som kan förbränna avfallet och omvandla det till biogas som i sin tur kan användas vid matlagning. 

Foto: UNHCR

nyhet

Företag räddar flyktingläger

Med flyktingkriser runtom i världen är budgeten för FN:s flyktingorgan UNHCR ansträngd. I Bangladesh är man beroende av privata sponsorer för att förse flyktingläger med avfallshantering.
– Vi har flyktingar som kommer varje dag, vi är ständigt pressade, säger Stina Ljungdell, chef för UNHCR i Bangladesh.

Ingen vet exakt hur många rohingyamuslimer som flytt förtrycket i Burma. Hundratusentals har lagt sina liv i händerna på människosmugglare och gett sig av i rangliga båtar över havet mot Malaysia eller Thailand. Andra, knappt en miljon till antalet, har tagit sig västerut över gränsen till Bangladesh.

I Bangladesh vill regeringen inte erkänna de rohingya som kommer som flyktingar, och Burma vill inte heller ha tillbaka dem. Tills vidare lever de alltså som statslösa, i och runtomkring FN:s flyktingläger i Bangladesh. Utan någon lösning i sikte, och med tio till 40 nya flyktingar som kommer över gränsen varje dag, säger Stina Ljungdell, chef för UNHCR i Bangladesh, att det är en pressad situation.

– Med den här utdragna flyktingsituationen, utan någon omedelbar lösning, så blir allt nedskuret till absoluta minimum, till överlevnadsgraden, säger hon.

För att klara grundläggande uppgifter i flyktinglägren, såsom avfallshantering och belysning, har UNHCR gått ut och bett om stöd från andra organisationer och privata stiftelser. Ett betydande stöd har kommit från ”Ikea Foundation” som sponsrat bland annat avfallshantering.

– Det genereras omkring 56 kubikmeter mänskligt avfall varje dag i flyktinglägren. Tidigare skickades nästan 90 procent av detta ut och dumpades utanför lägren helt obehandlat. Det var förstås ett problem både för miljön och befolkningen, men nu har vi möjlighet att ta hand om och behandla uppemot 60 procent av det här avfallet. Det är en otrolig hjälp, säger Stina Ljungdell.

Med pengar från Ikea Foundation har UNHCR i Bangladesh nu byggt 47 biogasanläggningar som kan förbränna avfallet och omvandla det till biogas som i sin tur kan användas vid matlagning. Man har också fått stöd för att installera solcellsdrivna lampor på gator och i gemensamma lokaler som sjukhus, skolor och moskéer.

– Tidigare har lägret varit helt mörklagt på kvällarna vilket varit ett stort problem för framför allt kvinnor och barn som inte vågat gå på toaletterna eller besöka gemensamma lokaler, säger Stina Ljungdell.

Allt mer pressade

Det är inte bara i Bangladesh som UNHCR är pressat. Med flyktingkriser och oroligheter i Syrien, Jordanien, Libanon, Turkiet, Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Sudan, Mali, Jemen, med flera, är det svårt att få medlen att räcka till. Bara två procent av UNHCR:s budget kommer från FN:s egna pengar – 86 procent är bidrag från världens regeringar och Europeiska unionen. Av resterande 12 procent kommer hälften från andra internationella organisationer och hälften från den privata sektorn, dvs. företag, stiftelser och allmänhetens donationer.

– Trots att vi aldrig haft så hög budget som i dag räcker det inte, eftersom vi heller aldrig haft så många flyktingar som faller under vårt mandat. Det gör att vi globalt är mer pressade i dag än för bara fem år sedan, säger Stina Ljungdell, som tror att privata partnerskap av slaget de har i Bangladesh kommer att bli vanligare. Ikea Foundation samarbetar även med UNHCR i länder som Etiopien, Burkina Faso, Chad, Sudan, Jordanien och Irak.

– Det är absolut något vi vill bygga vidare på för att få till lösningar på sådant som vår normala budget inte klarar av. Till exempel avfallshanteringen och biogasen hade vi inte kunnat ordna utan Ikeas stöd.


Axel Kronholm