Go to main navigation
Porträtt på Grace Boit från byn Kipilat. Hon leder skogsarbetet i Ainabkoi.

Grace Boit leder skolarbetet i Ainabkoi och delar med sig av information till myndigheterna om illegal skogsavverkning.

Foto: Foto: UNEP/RICCARDO GANGALE

nyhet

Förlorade naturresurser kan generera miljarder

Om naturresurser i Afrika hanterades på ett bättre sätt skulle det generera summor motsvarande flera hundra miljarder kronor enligt Richard Munang, expert vid FN:s miljöorgan UNEP.

Skadade ekosystem beräknas kosta Afrika 560 miljarder kronor årligen. Förlorade skördar motsvarar över 33 miljarder kronor i förluster per år för den afrikanska jordbrukssektorn. Länder går dessutom miste om motsvarande 416 miljarder kronor varje år till följd av olagliga finansiella flöden. Det kostar 167 miljarder årligen att bekämpa naturresursbrott som gäller djurliv, skogsavverkning, fiske och gruvdrift.

Att återföra dessa summor tillbaka till ekonomin skulle motsvara att nära 1200 miljarder kronor årligen skulle kunna användas till satsningar som är avgörande för en hållbar utveckling, förklarar Richard Munang, expert på klimatförändringar och utvecklingspolitik vid FN:s miljöorgan UNEP.

Han säger att för att kunna uppfylla FN:s nya hållbara utvecklingsmål måste den afrikanska kontinenten investera motsvarande 480 miljarder kronor i hälsovård och utbildning samt över 770 miljarder kronor för infrastruktur.

Ett hållbart utnyttjande av naturresurserna i Afrika innebär bland annat en miljömässigt hållbar användning av resurser, minskade förluster av livsmedel, ett stopp för olagliga finansiella flöden och bekämpning av naturresursbrott menar Richard Munang.

FN:s miljöförsamling i Nairobi

Den 23 till 27 maj höll FN:s miljöförsamling UNEA-2 ett möte i Nairobi. Under mötet hölls förhandlingar om genomförandet av klimatavtalet som slöts i Paris förra året samt kring hanteringen av naturresurser. Den afrikanska ministerkonferensen om miljön, AMCEN, presenterade i en deklaration krav på politiska åtgärder och samarbete på nationell, regional och global nivå för att stoppa förluster av naturresurser.

Inför mötet sa Botswanas miljöminister, Tshekedi Khama, att om naturresurserna i Afrika förvaltas på ett hållbart sätt kan de bidra till social och ekonomisk omvandling.

– Men att enbart utvinna dessa resurser är inte tillräckligt för att skapa varaktiga förändringar. Om befolkningsutvecklingen och konsumtionen fortsätter på samma sätt kommer mänskligheten att behöva två jordklot 2030, säger han.

Efter förhandlingarna hade man enats om förstärkningar för FN:s fortsatta miljöarbete. En viktig resolution ska lägga grunden för ett nytt globalt ramverk för kemikalier från år 2020. Förutom att FN:s miljöprogram, UNEP, ska se över det globala arbetet med avfall och kemikalier ska näringslivet uppmanas att ta en starkare roll. Resolutionen om Agenda 2030 betonar vikten av att respektera mänskliga rättigheter och jämställdhet i genomförandet av miljöarbetet.

Sverige och EU hade velat se en ministerdeklaration från mötet, men trots långa förhandlingar kunde länderna inte enas om en text.

Miljarder kan finansiera utvecklingsprogram 

– Det är viktigt att världen gemensamt tar itu med det här och antar resolutionen så att våra ekonomier kan växa och vi kan skapa sysselsättning, uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning, öka produktiviteten i våra ekosystem och skapa mer inkluderande samhällen, säger Tshekedi Khama.

Det finns tydliga ekonomiska incitament för Afrika att bättre hantera sina naturresurser menar Tshekedi Khama och hänvisar till att det skulle kunna generera ytterligare motsvarande 858 miljarder kronor som kontinenten skulle kunna användas för att finansiera utvecklingsprogram.

 

Busani Bafana/IPS