Go to main navigation
Kenya

Hildas Kwamboka visar den enkla men viktiga innovation som fungerar som vattenkran.

Foto: Moraa Obiria/IPS

nyhet

Fungerande toaletter ingen skitsak

Nya toaletter i informella bosättningar väster om staden Nakuru i Kenya har blivit lösningen på sanitära problem och förhindrar att vattenburna sjukdomar som diarré och kolera sprids.

Tidigare fanns det bara öppna latriner i Kaptembwa som ligger väster om staden Nakuru i västra Kenya. Satsningen på förbättrad sanitet har blivit ett lyft för området.

På utsidan av en anläggning hänger en femlitersdunk som fungerar som vattenkran.

– Nu för tiden är det rutin att vi tvättar händerna när vi varit på toaletten, säger Lydia Abuya som bor i Kaptembwa.

Markägaren Hildah Kwamboka gör en daglig inspektion av anläggningen för att se till att allt är rent.

– Mycket har förändrats sedan invånarna började använda de nya toaletterna förra året. Nu ser du inte längre avföring i området. Latrinerna som användes tidigare var smutsiga vilket ledde till att en del uträttade sina behov på de öppna ytorna i stället, beättar hon.

Lokala lösningar på sanitära problem

Enligt lokala bestämmelser i regionen Nakuru är inte öppna latriner tillåtna i stadsmiljöer. Men i Kaptembwa och grannområdet Rhonda används de fortfarande. Toaletter som är anslutna till septiktankar eller avloppssystem är tillåtna, men i dessa områden är öppna latriner omgiva av plank fortfarande en vanlig syn, även om de nu långsamt är på väg bort.

Det är vanligt att över 40 personer delar på en latrin. Enligt FN:s organ för stadsutveckling, UN-Habitat, ska högst 20 personer, eller motsvarande fyra hushåll, dela på en toalett.

Invånarna i Kaptembwa och Rhonda – tätbefolkade områden som tillsammans har runt 140 000 invånare – har erbjudits ett bättre alternativ genom stöd av organisationerna Umande Trust och Practical Action samt regionens nämnd för hälsofrågor. Satsningen sker i samarbete med kvartersgrupper. Umande Trust utbildar och hjälper invånare att organisera sig och ansvarar för planeringen och bygget av anläggningarna. Invånare identifierar sanitära problem och får möjlighet att ta itu med bristerna genom att hitta lokala lösningar.

Syftet med projektet är att förhindra att människor tvingas att uträtta sina behov i det fria och att förbättra renhållningen och främja bättre hygien.

 Finansiering genom lån

– Vi kopplade samman markägare och K-Rep Bank. Banken erbjöd lån till 7,5 procents ränta. Vid projektets slut hade 17 markägare tagit lån på sammanlagt 4,8 miljoner kenyanska shilling (ungefär 380 000 kronor) och byggt 43 nya toaletter, säger Patrick Mwanzia från biståndsorganisationen Practical Action som arbetar med organisationens program för vatten, sanitet, hygien och renhållning. 

Patrick Mwanzia förklarar att ett samarbete med banken kommer ge markägare möjlighet att få nya skräddarsydda lån för att täcka kostnader för att bygga nya sanitära anläggningar eller för att förbättra de som redan finns på plats.

– Det positiva mottagandet bland lokala grupper har resulterat i bygget av över 2 200 sanitära anläggningar som över 58 000 människor kunnat dra direkt nytta av, säger Patrick Mwanzia.

– Det har skett en enorm förändring till följd av projektet. Att uträtta sina behov i det fria var tidigare ett utbrett fenomen som nu har minskat markant, säger Daniel Mwangi som är ansvarig för folkhälsofrågor i regionen.

 

Moraa Obiria/IPS