Go to main navigation
Delar av de 16 familjer i byn Taquiruta som vägrar att lämna sina hem eftersom de anser att kompensationen de erbjudits av gruvägarna är alldeles för låg. I bakgrunden syns gruvan Las Bambas, som är den största i sitt slag i hela landet.

Delar av de 16 familjer, i byn Taquiruta, som vägrar att lämna sina hem eftersom de anser att kompensationen de erbjudits av gruvägarna är alldeles för låg. I bakgrunden syns gruvan Las Bambas, som är den största i sitt slag i hela landet.

Foto: IPS/Milagros Salazar

nyhet

Gruvkonflikterna i Peru fortsätter

Gruvindustrin i Peru kantas av konflikter. En av dem handlar om Las Bambas – det största gruvprojektet i landets historia. Nu har en ny arbetsgrupp tillsatts för att hantera problemen. 
– Ska vi ge bort gruvan så måste vi få bestämma villkoren, säger den jordbrukaren Daniel Olivera. 

Gruvdriften utgör ryggraden i Perus ekonomi. Landet är världens tredje största kopparproducent och den femte största när det gäller utvinning av guld. Den enorma koppargruvan Las Bambas i distriktet Challhuahuacho, i södra Peru, drivs av det kinesisk-australiska företaget MMG Limited, som kontrolleras av China Minmetals Corporation. Företaget har investerat mångmiljardbelopp i projektet. 

Driften vid Las Bambas började i januari och målsättningen är att det ska gå att utvinna 400 000 ton kopparkoncentrat årligen vid gruvan. Men lokalbefolkningen protesterar mot projektet.

− Vi är inte ute efter en konflikt. Men om vi ska ge bort gruvan så måste vi få bestämma villkoren, säger den lokale bonden Daniel Olivera. 

Liksom många andra kritiker anser han att de människor som bor runt gruvan inte har fått sina krav tillgodosedda. Konflikten nådde sin kulmen i september förra året då tre personer dödades och 29 andra skadades i en sammanstötning mellan lokalbefolkningen och polis.

Ny arbetsgrupp tillsatt

Efter sammandrabbningen tillsatte den dåvarande regeringen en arbetsgrupp i syfte att förhandla med lokalbefolkningen. Efter att den konservative presidenten Pedro Pablo Kuczynski övertog makten, i somras, höll arbetsgruppen sitt första möte.

Den nya arbetsgruppen, som bildades i början av året, har fått i uppdrag att hantera frågor kring lokalbefolkningens rättigheter, miljöskydd, hållbarhetsfrågor samt företagets ansvar. Men enligt den lokala befolkningen, som tillhör folkgruppen quechua, har det enda resultatet hittills blivit att de anhöriga till de tre personer som dödades vid fjolårets sammanstötning har fått kompensation. 

Rodolfo Abarca, ledare för en organisation som kämpar för lokalbefolkningens rättigheter, säger till IPS att arbetsgruppen nu måste börja hantera de svåra frågorna. Hans organisation kräver bland annat att det genomförs en oberoende studie kring projektet och det faktum att landets myndigheter godkände en miljökonsekvensanalys utan att först konsultera lokalbefolkningen. Detta trots att projektet kan få stora konsekvenser på vattenkällor och miljön. 

År 2013 genomförde Perus dåvarande regering en förenkling av de processer som måste genomföras vid gruvprojekt, i syfte att öka de privata investeringarna i sektorn. En av förändringarna var att lokalbefolkningar inte längre måste konsulteras i samband med att miljökonsekvensanalyser ändras. 

Lokalbefolkningen förbisedd

I Las Bambas var planen från början att transporter från gruvan skulle skötas med hjälp av rörledningar. Men så blev det inte. Nu sker transporterna i stället med hjälp av lastbilar, något som ytterligare retat upp lokalbefolkningen. Beslutet att inte bygga rörledningar var dessutom ett hårt slag mot befolkningen i de områden där dessa rörledningar var tänkta att gå. Detta eftersom de hade hoppats på att kunna leasa ut eller sälja mark för att göra plats för rörledningarna. 

− Beslutet kom som en kalldusch. Det är mycket sorgligt, säger Daniel Olivera. 

Journalister vid sajten Convoca, som bedriver undersökande journalistik, har låtit en grupp miljöexperter granska gruvprojektet. Enligt dessa experter borde beslutet att låta lastbilar sköta transporterna från gruvan ha föregåtts av en miljökonsekvensanalys. Miljöexperterna menar också att en analys av de möjliga hälsofarorna borde ha gjorts eftersom även molybden utvinns i gruvan, ett ämne som är skadligt för människor. 

I sitt installationstal som landets nye president sade Pedro Pablo Kuczynski att han skulle verka för att alla miljöregler följs och att lokalbefolkningarnas åsikter respekteras. Men José de Echave, tidigare minister med ansvar för miljöskydd, påpekar att det inte finns några regler som ger allmänheten rätt att tycka till i dessa frågor. 

Mer än 400 familjer har tvingats flytta

En annan källa till konflikt i Las Bambas handlar om markrättigheter. I byn Taquiruta bor 16 familjer alldeles i närheten av gruvan. De vägrar att lämna sina hem och marker, eftersom de menar att den kompensation de erbjudits är alldeles för låg. De är de sista som ännu inte har gett efter. Under de senaste två åren har fler än 400 familjer tvingats flytta till en ny ort, Nueva Fuerabamba, en halvtimme bort.

För närvarande finns det 150 olösta konflikter i Peru som involverar utvinning av naturtillgångar. José de Echave menar att regeringen borde agera för att lösa dessa konflikter med hjälp av dialog. 

 

IPS/Aramis Castro och Milagros Salazar